Ing. Andrej Babiš
Vážené dámy a pánové,
 
bezpečnost našich zemí, které se v posledních desetiletích těšíme, je založena na převaze, která nespočívá v počtu vojenských jednotek a techniky, ale především na našem technickém a technologickém náskoku, který je stále obtížnější udržet. Přicházejí nové hrozby kybernetických útoků a hybridních válek. Čelíme pandemii, která nemá za posledních sto let obdoby. A přijdou bezesporu i nové hrozby.
 
Úspěšně jim lze čelit především těsnou spoluprací s našimi spojenci v NATO a EU, pružnou výměnou informací i těžce a draze nabývanými zkušenostmi. Proto jsou tolik cenná setkání představitelů vlád, ozbrojených sil, civilních bezpečnostních složek, samospráných celků i  obranného průmyslu a akademiků, jako je pražské FUTURE FORCES FORUM. 
 
Česká republika se na společné obraně podílí od svého vstupu do NATO a na práci našich vojáků jak na společných misích, tak ve velitelských strukturách Aliance můžeme být právem pyšní. A pyšní chceme být i na náš obranný průmysl, kterému akce, jako je FFF, otevírají dveře do světa, k informacím o nových trendech a výzvách v obraně a bezpečnosti státu.
 
Poznatky z odborných přednášek, diskusí i osobních setkání na FFF jsou pak bezesporu užitečné pro plánování modernizace nejen ozbrojených sil, ale i složek kybernetické bezpečnosti státu, zdravotnictví či krizového řízení. A za to patří organizátorům FUTURE FORCES FORUM dík.
 

Ing. Andrej BABIŠ
předseda vlády České republiky

 

© 2010 – 2022 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.