MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA | ODBORNÉ PANELY | NETWORKING

FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje široce podporovanou koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU a partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.
 
Projektu FFF se tradičně aktivně účastní čelní představitelé vlády, Parlamentu České republiky, zástupci orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací, vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. Do přípravy odborného programu jsou zapojeni experti z ozbrojených a bezpečnostních složek z domova i ze zahraničí. 
 
 
Mezi stabilní témata FFF patří interoperabilita a připravenost na konvenční i nekonvenční hrozby; boj proti terorismu; ochrana kritické infrastruktury; rozvoj vzdušných a pozemních sil; ochrana, vybavení, výzbroj a výcvik ozbrojených a bezpečnostních sil; CBRN; vojenské a krizové zdravotnictví; využívání bezpilotních, autonomních a robotických prostředků; logistické procesy; kybernetická obrana a bezpečnost; či tzv. Emerging & Disruptive Technologies. V rámci zbrojní výstavy Future Forces Exhibition jsou prezentovány nejnovější technologie nejen z těchto oblastí.
 
Přečtěte si, co o FFF řekli významní představitelé z oblasti obrany a bezpečnosti.
 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA

MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ PANELY

Předběžný program FFF 2022

MEZINÁRODNÍ NETWORKING

© 2010 – 2022 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.