Generální partner konference

 

Hlavní partner konference

Cogniware - hlavní partner konference Future of Cyber

 

 

Partner kybernetického pavilonu

 

Partner workshopu

BDO - partner workshopu konference Future of Cyber

 

 
Partner live hacking zóny 
  
 

Generální partner FFF

Czechoslovak Group, Generalní partner Future Forces Forum

 

Generální partner výstavy FFE 

 

Partner FFF

Rescue Trailer, Partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT        

 

Pod záštitou

          

    

 NUKIB

Ve spolupráci s

           

      

Centrum kybernetické bezpečnosti        

 

Mediální partneři

 
 
Cyber Security Review
 
IT SECURITY NETWORK NEWS
 
ICT NETWORK NEWS
 
ITSystems
 
ITkatalog. mediální partner
 
Aerospace & Defence review, mediální partner FFF
 

Konference je součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

LIVE HACKING ZÓNA

Třídenní odborná akce – připravujeme soubor bezpečnostních panelových diskusí, workshopů, Live Hacking Show a dalších doprovodných akcí jako oficiální odborný doprovodný program mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM, umožnující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených složek, diskutovat otázky na téma aktuálních i budoucích hrozeb a trendů v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a obrany. 
 
Future Cyber konference - Future Cyber Defence
Akce bude doplněna o Live Hacking Show v tak zvané Live Hacking Zóně (LHZ), kde bude možné otestovat vybrané technologie partnerů v reálném testu účastníků a řešit vybrané hackerské úlohy v rámci soutěže. Účastníci budou mít příležitost na místě si vyzkoušet řadu praktických dovedností formou CRYPTO QUIZY, CYBER AWARENESS a také tzv. Cyber Escape Room (CER), které prakticky prověří jejich znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. LHZ budou tři dny ukázek moderních technologií, osvětových přednášek, soutěží a kvízů. Cílem odborné akce je identifikovat výzvy pro státní, privátní i akademickou sféru v oblasti bezpečnosti a vzájemné spolupráce i představit obchodní příležitosti v rámci kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury.
 
3 PANELOVÉ DISKUZE * 10 WORKSHOPŮ * VÝSTAVA * CER *  LHZ * LEGISLATIVA * VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

CÍLE

PŘEDPOKLÁDANÉ AUDITORIUM

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

 den téma dne

místo: Partner Cyber pavilon stage

 středa Inovace v oblasti kybernetické obrany

 čtvrtek Kybernetická bezpečnost a obrana – nové technologie a trendy
 pátek Kybernetická bezpečnost – implementace NIS2

 

Ve volných časových slotech budou ve Partner CYBER PAVILON stage probíhat příspěvky odborných státních institucí NÚKIB, NAKIT, VEKYSIO, MV ČR, PA ČR, CKB, AFCEA, univerzit a komerčních subjektů.

 čas / jazyk

středa 16.10. / s tlumočením

Hlavní partner konference
 název: Inovace v oblasti kybernetické obrany
 moderátor:  
 panelisté:  

 čas / jazyk čtvrtek 17.10. / s tlumočením Hlavní partner konference
 název: Kybernetická bezpečnost a obrana – nové technologie a trendy
 moderátor:  
 panelisté:  

 čas / jazyk pátek 18.10. / s tlumočením Hlavní partner konference
 název: Kybernetická bezpečnost – implementace NIS2
 moderátor:  
 panelisté:  

 

PARTNERSTVÍ a MOŽNOSTI PREZENTACE

Programový výbor konference:

Předseda:

Čestný předseda:

Členové:

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.