Disruptive Technologies & Defence Innovations konference

Konferenční program v rámci inovačniho pavilonu výstavy Future Forces

PREAMBULE 

V rámci doprovodného programu globálního networkingu Future Forces Forum v říjnu v Praze proběhne na výstavišti PVA EXPO Letňany pokračování seriálu odborných konferencí a workshopů v oblasti inovací. Inovační postupy a implementace disruptivních technologií v obraně a bezpečnosti se stává stále důležitějším předpokladem budování bezpečné a odolné společnosti. Věříme, že říjnového programu s mezinárodním přesahem se účastní všichni významní hráči z inovačních středisek, vědecko-výzkumných center, evropských unijních institucí a NATO struktur.
Součástí mezinárodní výstavy na stejném místě bude inovační pavilon, kde budou mít výše jmenovaní představitelé příležitost se prezentovat po celé tři dny formou výstavní expozice. Do tohoto pavilonu jsou pozváni rovněž zástupci všech akcelerátorů, spin-off a start-up subjektů, klastrů, technologických hubů a agentur včetně výzkumných projektů univerzit a podobně. Tento pavilon má složit jako příležitost pro technologickou inspiraci všem účastníkům, uživatelům a partnerům FFF. Zároveň má pomoci v rámci networkingu na místě definovat nové výzkumné úkoly a výzvy nejen pro oblast obrany a bezpečnosti. 

Navíc problematika inovací bude přesahovat také do ostatních souběžných doprovodných programů jako například Cyber, C2, Land Forces, Robotiky, CBRN & Medical a dalších. Postihneme rovněž problematiku vzdělávání, komercionalizace výsledků výzkumu, transferů znalostí, financování, legislativy, inovačního managementu atd.
Všichni účastníci FFF globálního networkingu v říjnu v Praze budou mít unikátní příležitost řešit problematiku obrany a bezpečnosti opravdu v těch nejširších možných souvislostech za účasti mnoha předních světových expertů.

PROGRAM KONFERENCE

PANEL 1: Vývoj převratných technologií – příležitosti a rizika
PANEL 2: Strategická analýza budoucího válčení do roku 2050
PANEL 3: Optimalizace inovačního ekosystému pro oblast bezpečnosti a obrany

Pro každý panel budou zpracovány (FUTURE ADVANCED TECHNOLOGIES, z.ú. společně s dalšími partnery) studie, které budou současně diskutovány v jednotlivých panelech a obdrží je každý účastník konference.
V rámci panelů vystoupí významné osobnosti z bezpečnostní a inovační komunity z České republiky i ze zahraničí. Seznam konkrétních panelistů bude upřesněn v průběhu letních měsíců.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY KONFERENCE

Vítejte na konferenci „Disruptive Technologies & Defence Innovations“, která se je připravována ve spolupráci Future Forces Forum, Vysoké školy CEVRO, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a dalších partnerů.
Inovace v obraně nejsou pouze drahým luxusem. Je to aktuální strategická i operační nutnost. Jak se vyvíjí globální strategické i bezpečnostní prostředí, tak se musí vyvíjet i naše přístupy k bezpečnosti a obraně státu. To platí jak v národním měřítku stejně jako v mezinárodním kontextu.
Tato konference má za cíl být majákem, který povede politiky, experty i veřejnost k pochopení nových technologií a přístupů, k hledání nových strategií a doktrín jejich využití při tvorbě bezpečnostních a obranných schopností i k vytváření nových forem spolupráce nezbytné pro další ochranu a obranu našich národů a zajištění naší bezpečné budoucnosti.
V rychle se vyvíjejícím globálním prostředí, kde se bezpečnostní hrozby neustále mění a stávají se komplexnějšími, jsou rychle vznikající inovace zásadní pro udržení náskoku před protivníky a efektivní řešení nově vznikajících bezpečnostních výzev. Je ale nutno vnímat i vážné hrozby vznikající při nezodpovědném využití nových technologií a na nich založených inovací.
Stručně řečeno, inovační úsilí v oblasti obrany je životně důležité pro udržení bezpečnosti, ochranu národních zájmů a podporu stability ve stále nepředvídatelnějším světě.

Pavel Štalmach

RNDr.  Pavel Štalmach, MBA 
Předseda konference „Disruptive Technologies & Defence Innovations“


CO UŽ PROBĚHLO:

INOVAČNÍ WORKSHOP II: Inovace v oblasti bezpečnosti a obrany ze dne 22. května 2024

INOVAČNÍ WORKSHOP I: Jak na efektivní transfer znalostí a technologií? ze dne 17. dubna 2024

HLAVNÍ MYŠLENKY A VÝSTUPY Z KONFERENCE „BUDOVÁNÍ STÁTU: INOVACE, NEBO STAGNACE?“ ze dne 18. ledna 2024

Profesor Lerner z Harvardu: Státní podpora venture kapitálu musí být nezávislá na politických vlivech

Video záznam konference: 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.