Odborný partner

PSP ČR

Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR

Pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost PSP ČR

PSP ČR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

Konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu je organizována pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D.

 

 

 

 

CÍL KONFERENCE

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).

Jednotlivé díly v seriálu konferencí VBOS se mohou konat v různém formátu a mohou být zaměřeny na obecná, ale i konkrétní (individuální) témata či problémy a jejich řešení. Zaměření jednotlivých konferencí bude odpovídat jak formát, tak místo konání, pozvané publikum či média. Konference může být rovněž v rámci potřeby koordinace, sdílení informací a zkušeností obohacena o řečníky a účastníky ze zahraničí.
 
Konference je součástí akcí projektu Future Forces Forum, zaměřeného na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci ČR, mezinárodních organizací i s partnerskými zeměmi, bezpečnostními i civilními orgány.

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

Bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury | Bezpečnost dopravní infrastruktury a mobilita | Bezpečnostní hrozby, rizika a trendy | Bezpečnostní politika | Boj proti terorismu a hybridním hrozbám | Civilní ochrana | Ekonomická bezpečnost | Financování a věcné zdroje | Integrace prvků bezpečnostního systému | Koncepční a systematický přístup k zajištění bezpečnosti | Koordinace prvků bezpečnostního systému ČR | Kritická informační infrastruktura a kybernetická bezpečnost | Krizové řízení | Odolnost (Resilience) | Ochrana hranic, nelegální migrace a pašování | Ochrana měkkých cílů | Prevence a připravenost | Přírodní a průmyslové katastrofy | Spolupráce se soukromým sektorem | Strategické a operativní plánování | Systém velení a řízení | Věda a výzkum, vývoj, inovace | Vnitřní bezpečnost státu | Výchova a vzdělávání | Zpravodajské služby
 

Tematické okruhy mohou být doplněny či upraveny na základě aktuálních potřeb.


VNITŘNÍ BEZPEČNOST A ODOLNOST STÁTU II.

Cíl pokračování konference -  integrace, optimalizace a zefektivnění bezpečnostního systému ČR

Pokračování konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) si klade za cíl v definovaných okruzích hledat optimální řešení, integrovat potřebné bezpečnostní prvky, zajistit efektivní komunikaci a řízení bezpečnostního systému státu. 
 
Témata a závěry konference budou řešeny nejen z pohledu aktuálních bezpečnostních hrozeb, mezi které patří migrace, klimatické změny a s tím spojené bezpečnostní hrozby, poznatky z aktuální situace na Ukrajině, hrozby spojené s ukončením války na Ukrajině, terorismus, kybernetické hrozby, ochrana měkkých cílů, protistátní propaganda atd.).
 

 

ÚČAST A REGISTRACE

Účast je omezena na odbornou veřejnost a je pouze na pozvání. V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte online. Vaše žádost bude posouzena a o možnosti účasti budete včas informováni.
 

Informace budou doplňovány průběžně.

   → Registrace

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.