Ing. Miloš Zeman
Vážené dámy, vážení pánové,
 
jsem velmi poctěn, že jsem mohl pro rok 2020 převzít záštitu nad mezinárodní platformou Future Forces Forum (dále jen FFF) pro trendy a technologie v obraně a bezpečnosti. Právě bezpečnost a její posilování je klíčovým úsilím dnešních dnů. Cílem je bezesporu podpořit debatu v daném kontextu mezi nejvyššími politickými představiteli, odborníky, výrobci a příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů, nejen v Evropském, ale i světovém měřítku.
 
Přestože si naše země z hlediska bezpečnosti vede velmi dobře, jsme jedenáctou nejbezpečnější zemí v celosvětovém hodnocení, nesmíme tuto skutečnost brát jako samozřejmost. O bezpečnostních tématech je nutné mluvit nejen v uzavřených odborných kruzích, ale také veřejně. Právě iniciativa FFF přispívá ke zlepšení naší schopnosti lépe čelit současným a i novým hrozbám a rizikům. Přináší nové pohledy na aktuální problémy a nabízí možné přístupy k řešení hrozeb ať už vojenského či nevojenského charakteru. 
 
Celosvětová hrozba spojená s pandemií koronaviru nemůže a nesmí být důvodem k tomu, abychom témata obrany a bezpečnosti upozaďovali. Naopak, aktuální situace je jasným důkazem toho, jak mohou být společnosti křehké a snadno zranitelné. 
 
Abychom dokázali lépe reagovat na bezpečnostní hrozby a výzvy, v dynamickém a stále se měnícím prostředí, nesmíme podléhat tlaku na snížení obranného rozpočtu. Je žádoucí pořizovat nejmodernější techniku a technologie určené pro boj v 21. století. Jsem velmi rád, že problematika využívání bezpilotních, autonomních a robotických prostředků, stejně jako například v poslední době všude rezonující kybernetická obrana a bezpečnost, se zařadily již mezi stabilní témata, jak v předchozích, tak v současném ročníku FFF. Jistě dobře víte, že právě problematika bezpilotních prostředků je z mé strany pečlivě sledována. Jako důkaz si dovoluji zmínit, že i mým přičiněním, kromě jiného, vznikl v rámci AČR vojenský útvar - 533. prapor bezpilotních systémů, kterému jsem svým rozkazem ke dni 6. října 2020 propůjčil bojový prapor a taktéž čestný název generálmajora in memoriam Josefa Dudy. 
 
Jsem přesvědčen, že zapojení domácího obranného průmyslu je pak zásadní nutností. Uvědomme si, prosím, že Česká republika má velkou tradici ve skvělém obranném průmyslu, a nebylo by dobré, abychom tuto tradici opouštěli.
 
Efektivní obrana je výsledkem kolektivní spolupráce a je velmi dobře, že  FFF spojuje představitele ČR a zástupce bezpečnostní komunity z NATO, Evropské unie a dalších zemí. Členství ČR v Severoatlantické alianci a Evropské unii je jedním z hlavních pilířů naší zahraniční politiky. Osobně se domnívám, že NATO by se mělo stát poněkud ofenzivnějším a plnit klíčovou roli v oblasti bezpečnosti a v boji s terorismem. Mezinárodní terorismus je jedním z velkých nepřátel civilizovaných zemí, přičemž teroristické akce nejsou spojeny s určitou konkrétní zemí. V roce 2001 jsem řekl, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje. Tato věta platí i nadále.
 
Jsem si jistý, že letošní ročník Future Forces Forum posune problematiku obrany a bezpečnosti směrem kupředu, stejně jako třináct předešlých.
 

Ing. Miloš ZEMAN
prezident České republiky

© 2010 – 2022 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.