Petr Jirásek

Petr JIRÁSEK

Žijeme ve složité době. Globální pandemie ovlivňuje každého, lidi, společnosti i celé země. V důsledku ekonomického zablokování a složité situace v řadě průmyslových, společenských a veřejných oblastech jsou některé země na pokraji bankrotu, zejména země ekonomicky závislé na cestovním ruchu nebo místních terciálních službách. A takových zemí je celá řada, a to i ty země, které pandemii COVID-19 zvládly v celku dobře, bez větších ztrát na životech

Žijeme ve fascinující době, kterou jsme si před několika málo lety nedokázali ani představit. Žijeme v podstatě velmi svobodně s možností koupit si téměř cokoliv, kdykoli a kdekoliv. Komunikovat takřka zadarmo s kýmkoli na naší planetě, často i s lidmi, které neznáme, a kteří se vydávají za zcela jiné osoby.

Žijeme ve virtuální realitě plné sociálních sítí, informačních technologií a dokonce už i umělé inteligence. Na jedné straně se snažíme chránit své soukromí, na straně druhé jej necháváme v digitálním prostoru na pospas osudu. Jsme závislí na moderních technologiích.

Naše závislost je již tak velká, že si takřka nedokážeme představit život bez elektrické energie, internetu, počítače nebo chytrého telefonu. Většinou tomuto novému „modernímu“ prostředí nerozumíme, jsme v něm okouzlenými laiky využívajícími jeho dokonalostí i nedokonalostí.

Nechceme si uvědomovat hrozby, které digitální (kybernetický) prostor představuje. Vždyť je to přeci jen virtuální realita.

Největší hrozbou se tak stává naše samotná závislost, nedostatečné vzdělání (osvěta) a porozumění, co moderní technologie přináší dobrého i špatného. Nicméně tou největší hrozbou je zpravidla přílišná důvěřivost, neochota rozšiřovat své znalosti a nedostatek kritického myšlení.   

Stále to lze změnit a nedopustit, abychom i ve virtuálním světě zažili světovou pandemii.

5. ročník mezinárodní odborné konference Future of Cyber, který je nedílnou součástí projektu FUTURE FORCES FORUM přinese celou řadu novinek a propojí všechna výše uvedená témata. Na již tradiční kybernetický pavilón se soutěžní Hacking zónou naváží otevřené diskusní panely doplněné o odborné workshopy.

V rámci diskusí budou tuzemští i zahraniční odborníci reagovat na aktuální témata jako jsou krizové řízení a role leadershipu v krizových situacích, bezpečnost subdodavatelských řetězců, rizika dodavatelské závislosti či mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.

Několik diskusí naváže na 2. ročník polní spojovací konference a zaměří se v mezinárodním přesahu na témata, jako jsou moderní systémy velení a řízení, aktivní zálohy pro ICT a kybernetickou bezpečnost a další.

Úplnou novinkou je propojení světa kybernetické bezpečnosti s umělou inteligencí. V rámci rozsáhlé panelové diskuse bude více než desítka expertů ze státních, akademických i privátních institucí diskutovat mimo jiné témata autonomní systémy a kybernetická bezpečnost, hranice využití osobních dat, využití umělé inteligence v systémech velení a řízení a další.

Věříme, že připravený program zaujme jak odborníky v těchto oblastech, tak také všechny ostatní, kterých se problematika týká v širších souvislostech, a že přispěje nejen k osvětě v oblasti krizového řízení a kybernetické bezpečnosti, ale i ke vzájemné spolupráci všech zúčastněných subjektů.

Těším se na setkání s Vámi.

Petr JIRÁSEK

předseda pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA

© 2010 – 2022 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.