Jiří Hynek

RNDr. Jiří Hynek

Vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí vás po dvou letech opět přivítat v Praze na 14. ročníku mezinárodní platformy pro trendy a technologie v obraně a bezpečnosti Future Forces Forum 2020. Obranný a bezpečnostní průmysl, stejně jako snad všechna ostatní průmyslová odvětví, stejně jako životy a každodenní činnosti nás všech, zasáhla s počátkem tohoto roku pandemie nemoci covid-19 a s ní spojená drakonická opatření po celém světě.

Pro mnohé oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu se jedná o zásahy téměř likvidační. Proto vítám jakoukoli příležitost, která opět napomůže oživení a nastartování nejenom tohoto odvětví. FFF navíc považuji za velmi přínosnou platformu, jejíž jedinečnost spočívá v možnosti pohledu na oblast obrany a bezpečnosti z různých perspektiv. FFF umožňuje setkání a propojení odborníků z mnoha různých a specifických oblastí obrany a bezpečnosti na jednom místě. Jako již tradičně vítám možnost prezentace českého a obranného bezpečnostního průmyslu, který má ve světě velmi dobré jméno. Na zvládnutí pandemie se navíc podílí řada firem díky svému zaměření na vědu, výzkum a inovace a na nové technologie. Je dobře, že FFF pravidelně navštěvují také zahraniční odborníci, díky čemuž dochází k interakci mezi nimi a reprezentanty tuzemského obranného a bezpečnostního průmyslu. Opět očekávám prostor pro řadu zajímavých seminářů, konferencí či zasedání odborných skupin a dalších příležitostí ke kvalitní a přínosné diskusi.

Definice bezpečnosti se rok od roku proměňuje, vyvíjí a zahrnuje stále větší množství nových hrozeb. Pojmy jako kybernetická bezpečnost či hybridní válka už téměř zevšedněly. Česká republika se sice pravidelně již řadu let umísťuje v různých žebříčcích na předních místech jako jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, to ovšem neznamená, že snahu o naši bezpečnost lze zvolnit nebo se o ni nestarat. V dnešním globalizovaném světě se vyskytuje celá řada bezpečnostních hrozeb a výzev, na které je potřeba vždy včas a správně reagovat. Vhodná prevence může pomoci předejít negativním důsledkům nerozvážné bezpečnostní politiky. Navíc, jak jsme mohli být svědky také při zvládání pandemie covid-19, Evropská unie a jiné nadnárodní struktury nejsou z hlediska bezpečnosti příliš efektivní, je tedy potřeba, aby si za svou bezpečnost zodpovídaly samy národní státy.

V dnešní době je k tomu zapotřebí zejména zvýšení investic do oblasti vědy, výzkumu a inovací. Vývoj nových technologií a jejich využití jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti na světových trzích. Jsem skutečně hrdý na to, že české firmy patří z hlediska technologického pokroku i kvality výrobků na mezinárodních trzích mezi světovou špičku.

Jsem přesvědčen, že i přes současnou složitou situaci poskytne FFF všem zúčastněným potřebné informace o inovacích a nových technologiích, vývoji a výzkumu v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu včetně možností investic a podnikání, a také poslouží jako vhodná příležitost pro networking a získávání nových kontaktů.

RNDr. Jiří HYNEK

prezident AOBP

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.