Stříbrný Partner GEOMETOC

Odborní partneři GEOMETOC

ve spolupráci s

  Czech Association for Geoinformation 
     

Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFF

VOP CZ

ZAMĚŘENÍ WORKSHOPU

Cílem workshopu GEOMETOC je ukázat a sdílet nejnovější informace, znalosti a technologie z úzce spojených vědních oborů, jako je geografie, hydrologie a meteorologie. Neustále se zrychlující vědecký a technický rozvoj ve všech průmyslových odvětvích poskytuje značné množství příležitostí poskytujících podporu GEOMETOC v reálném čase, s vysokou přesností a v maximálně uživatelsky příjemném prostředí. Oba obory geografie a hydrometeorologie jsou vědní obory s dopady a výstupy nejen ve vojenských oblastech. Naopak, podpora v těchto oblastech je v zásadě nezbytná pro náš každodenní život během pracovních i volno časových aktivit. Společná poptávka po „GEOMETOC“ údajích, informacích a produktech rychle roste, a to zejména v důsledku náhlých a závažných povětrnostních vlivů.

Technologie GNSS se v nedávné minulosti staly součástí našeho každodenního života. Poskytování zásadních informací pro určování polohy, navigaci a synchronizaci času také představují významnou součást národní krizové infrastruktury. Na základě vyhodnocení zranitelnosti systému a potenciálních hrozeb je nutno navrhnout a přijmout vhodná opatření tak, aby se zabránilo riziku jejího katastrofálního selhání. Workshop je událostí jak pro odborníky, tak pro uživatele, širokou odbornou veřejnost i pro výrobce a vývojáře.

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

1. Klíčové geografické informace určené pro státní bezpečnostní síly a organizace

2. Geografická podpora národní obrany a krizového řízení

3. Moderní trendy v hydrologické a meteorologické podpoře ozbrojených sil a státní správy

4. Budoucí výzvy a příležitosti v oblasti Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS)

PROGRAMOVÝ VÝBOR

PŘEDSEDA

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

GeoConnexion, Geospatial World, GISCafé, GEOinformace, Zeměměřič, Vojenský geografický obzor, Geodetický a kartografický obzor, Meteorologické zprávy, a další.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.