Radek Vondráček

Mgr. Radek Vondráček

Vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že jsem byl v rámci letošního ročníku prestižní výstavní a expertní platformy Future Forces Forum organizátory osloven, abych za Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky spolu s dalšími vrcholnými představiteli rezortů a institucí našeho státu převzal záštitu nad touto akcí.

V Poslanecké sněmovně, a to nejen v rámci výboru pro obranu, si plně uvědomujeme důležitost a význam budování obranyschopnosti naší země - v dnešní nejisté době více než kdy předtím. Základním úkolem naší armády je ochrana vlastního území, státu, občanů a svrchovanosti republiky.

K plnění tohoto úkolu zásadním způsobem přispívá naše členství v Severoatlantické alianci, nejdéle a reálně fungující moderní organizaci kolektivní bezpečnosti, díky níž jsme schopni získávat neocenitelné zkušenosti a zároveň přispívat k budování bezpečnějšího světa. Nicméně jako vše ostatní, i naše členství v tomto prestižním klubu něco stojí. Tou cenou jsou investice do modernizace našich obranných kapacit, do zvyšování interoperability a také vyčleňování jednotek pro zahraniční operace a bojová uskupení včasné reakce.

Již od nepaměti platí, že spoluprací lze dosáhnout mnohem lepších výsledků a často ušetřit cenné síly a prostředky. A tyto výsledky lze velmi často využít v mnoha dalších odvětvích. Tzv. technologie dvojího užití - byť jsou prvotně vyvinuté pro obranné účely – mohou velmi efektivně plnit roli v civilní oblasti, aktuálně třeba v souvislosti s probíhající pandemií viru SARS-Cov-2.

Future Forces Forum je platformou, která představuje jednu z mála příležitostí koncentrovat v tuzemsku takové množství znalostí a expertních kapacit v oborech, jako je například vojenské zdravotnictví, elektronický boj a průzkum nebo ochrana proti zbraním hromadného ničení, a skrze diskuzi o nejaktuálnějších tématech tak reagovat na nejnovější, ale i potenciální budoucí rizika.

Armáda České republiky se dlouhodobě těší velké důvěře domácí veřejnosti. Jakožto představitel dolní komory Parlamentu, tudíž hlasu lidu, jsem touto skutečností maximálně potěšen a pevně věřím, že důvěra občanů v naše ozbrojené síly bude nadále růst. Rovněž si přeji, aby se podobnému rozvoji a důvěře těšil i donedávna poněkud upozaďovaný český obranný průmysl, který se vyznačuje vedle dlouholeté tradice často špičkovými technologiemi a experty, avšak úspěchy zaznamenává především v zahraničí. Je z mého pohledu potřeba dále posílit komunikaci mezi silovými rezorty a domácími producenty obranných technologií. Zároveň se budu zasazovat za vhodné nastavení legislativy, která v rámci pravidel EU umožní podporovat nejen domácí průmysl, ale také výzkumná a vývojová centra.

Přeji akci Future Forces Forum naplnění jejího základního poslání. Je mi jasné, že v současné situaci, kdy kvůli riziku šíření koronaviru platí nejrůznější omezení, to nemají organizátoři ani účastníci úplně jednoduché.

Mgr. Radek VONDRÁČEK

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.