Tomáš Tuhý

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

Vážené dámy, Vážení pánové

FFF je přesně takový druh akce, které je dle mého názoru zapotřebí pravidelně pořádat. V relativně krátkém časovém období se na jednom místě mohou prezentovat subjekty, které mají co říci k současným otázkám v oblasti nejnovějších trendů a požadavků na úseku bezpečnosti a obrany. Zejména propojení praktických ukázek a následných diskusí k tématu považuji jako velice přínosné pro všechny zúčastněné. Je mi velkým potěšením a ctí, že Policie České republiky (PČR) obdržela nabídku prezentovat se na tak významné akci, jakou bezesporu Future Forces Forum (FFF) je.

Spolu s Armádou České republiky se podílíme na zajištění bezpečnosti České republiky. V této souvislosti bych rád vyzdvihl spolupráci obou bezpečnostních složek, která se uskutečnila naposledy například při cvičení k ochraně státních hranic v souvislosti s možnými migračními riziky.

PČR se neustále mění a vyvíjí. Občané ji již nevnímají jako něco „trpěného“, ale jako moderní bezpečnostní sbor, který jim zajišťuje jejich bezpečnost. Abychom jejich důvěru nezklamali, je nutné podporovat právě takovéto akce, kde máme možnost monitorovat aktuální vývoj v oblasti vnitřní bezpečnosti.

I z tohoto pohledu bereme naši účast na FFF jako možnost dále rozvíjet a zdokonalovat spolupráci s ostatními složkami IZS. O tom, že tuto spolupráci máme skutečně zájem rozvíjet, svědčí například otevření výcvikového trenažéru Zbiroh, financovaného v rámci švýcarsko – české spolupráce. Uvedený trenažér využívají mimo PČR také příslušníci Hasičského záchranného sboru, Armády České republiky, Zdravotní záchranné služby a ostatních složek IZS.

PČR zajišťuje vnitřní bezpečnost na území České republiky. Vzhledem k současnému vývoji na úseku migrační problematiky vyjadřujeme spolupodíl při ochraně vnější hranice Schengenu, tím že jsme mohli vyslat do Makedonie, Maďarska, Slovinska a Řecka naše policisty. V rámci mezinárodní spolupráce se uskutečnila také mise českých potápěčů do Bosny a Hercegoviny. Tým potápěčů zde během svého pobytu pokračoval v postupném a velmi nebezpečném odstraňování munice z řeky Sávy (pozůstatek války z let 1992-1995).

V této souvislosti bych rád zmínil, že vybavení policejních potápěčů, které je mimochodem na velmi vysoké úrovni, bylo pořízeno z prostředků evropských fondů. Za pomoci těchto fondů byl například financován i nákup člunů pro dohled nad vodními plochami.

Rád bych Vám touto cestou sdělil, že po obdržení nabídky k možnosti prezentace PČR na FFF, jsem bez váhání rozhodl o účasti našeho bezpečnostního sboru na této, pro nás tak důležité akci.

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš TUHÝ
Policejní prezident

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.