Tomáš Tuhý

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

Vážené dámy, vážení pánové,

úvodem mi dovolte vyjádřit upřímné potěšení nad tím, že má Policie ČR již druhým rokem možnost prezentovat se na tak významné akci, kterou projekt Future Forces Forum bezpochyby je.

Policie ČR má k tématům obrany a bezpečnosti jakožto největší bezpečnostní sbor v České republice nejen co říci, ale zároveň se může dozvědět mnoho nového v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Již dlouhodobě se snažíme policejní sbor modernizovat a zdokonalovat nejen po personální stránce, ale i po stránce technologické. O tom svědčí například nedávný nákup speciálního intervenčního balisticky odolného vozidla, termovizních vozidel, spektormetrů a chromatografů pro expertizní pracoviště a jiné moderní techniky. Projekt Future Forces Forum nabízí nejen nám, ale vůbec všem subjektům, kterých se ochrana, obrana a bezpečnost týká, abychom na jednom místě načerpali novou inspiraci a vzájemně si předali tolik cenné informace a zkušenosti.

Žijeme v době, kdy téměř celý svět trápí terorismus, migrace, extremismus, kyberkriminalita a další novodobé hrozby. Není proto divu, že bezpečnost a obrana je prioritou i pro Českou republiku, byť je dnes naše země v evropském měřítku pátou nejbezpečnější zemí a celkově ze 163 států obsadila sedmou příčku. Společně s Armádou České republiky, ale i ostatními složkami IZS, které jsou v případě mimořádné události aktivní, nemůžeme polevovat a za Policii ČR garantuji, že uděláme maximum proto, abychom svou pozici v žebříčku bezpečnosti minimálně udrželi.

Nezbývá mi proto, než vyjádřit přání nad tím, aby bezpečnost naší země zůstala i nadále prioritou a Policie ČR mohla jít kupředu stejně, jako se bohužel posouvají i možnosti spojené s bezpečnostními hrozbami. Závěrem bych za celou Polici ČR rád poděkoval organizátorům projektu Future Foces Forum nejen za možnost zúčastnit se, ale vůbec za zodpovědný přístup v oblasti bezpečnosti a obrany. Zároveň přeji všem zúčastněným i návštěvníkům, aby si tuto akci maximálně užili a dostalo se jim požadovaného očekávání.

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš TUHÝ
Policejní prezident

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.