genpor. PhDr. Petr Dohnal

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi rád, že mohu jménem Vězeňské služby taktéž převzít záštitu nad konáním mezinárodního setkání Future Forces Forum 2021 zaměřeného na rozvoj a podporu obranných a bezpečnostních technologií. Rok 2020 byl pro nás všechny velmi výjimečný a těžký. Celý svět prošel několika vlnami pandemie Covid-19 a teprve budoucnost ukáže, jak závažné následky nákaza a také tvrdá ochranná opatření, v jednotlivých oblastech společenského života způsobily a jak se s nimi budeme v nadcházejícím období vypořádávat. Také proto vítám setkání bezpečnostních expertů z mnoha zemí na tomto fóru a je nepochybné, že i aktuální situace a cesta z ní bude jedním z hlavních témat společného jednání i mnoha osobních rozhovorů.       

Bezpečnost a obrana má v dnešním globalizovaném světě mnoho podob, vše souvisí se vším, všechno je provázáno. Jak jsme měli možnost se přesvědčit v případě šíření nákazy Covid-19, cokoliv postihne jednu oblasti či zemi se záhy přenese jinam, a nakonec se rozšíří po celém světě. Proto je spolupráce a vzájemná pomoc tak důležitá. S ohledem na specifika vězeňského prostředí, náš bezpečnostní sbor přijal řadu opatření, která omezují šíření nákazy mezi vězněné osoby a vězeňský personál. Kromě toho se Vězeňská služba ČR v roce 2020 zapojila do výroby široké škály osobních ochranných prostředků, kterými vybavovala zdravotnická zařízení, domovy seniorů, orgány státní správy a samosprávy i bezpečnostní sbory.   

V oblasti samotného vězeňství se v uplynulém období našemu sboru podařilo uskutečnit řadu významných změn, které české vězeňství posunují na úroveň srovnatelnou s vyspělými státy západní Evropy a současně navazují na vysoké odborné standardy českého penitenciárního systému z dob před druhou světovou válkou. Realizuje se vládní dlouhodobá koncepce rozvoje vězeňství a východiska, která z ní vyplývají, se v praxi ukazují jako efektivní a účinná. Omezení počtu typů věznic a větší podíl pravomoci vězeňské služby při umísťování odsouzených do těchto typů je v praxi užitečné a přispívá efektivnějšímu zacházení s vězněnými osobami. Počet vězeňské populace se momentálně snižuje, což dále napomáhá uplatňování účinnějších metod resocializace propuštěných vězňů a tím významně snižuje rizika kriminální recidivy. To vše se příznivým způsobem promítá do vyšší úrovně bezpečnostních standardů, které vězeňská služba garantuje společnosti a poskytuje vězněným osobám.  

Věřím proto, že účast Vězeňské služby ČR na fóru FFF 2021 naváže na úspěšnou účast našeho sboru v minulých ročních a těším se na všechna společná setkání s partnery této významné mezinárodní události.

genpor. PhDr. Petr DOHNAL
generální ředitel Vězeňské služby ČR

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.