Jan Hamacek

Jan Hamáček

Dámy a pánové,

Česká republika je jednou z nejmírumilovnějších zemí na světě. Je také ale součástí světa, jenž je stále méně předvídatelný a méně bezpečný.

Ve snaze lépe reagovat na řadu bezpečnostních hrozeb a výzev, Česká republika zpevnila závazek ze summitu NATO ve Walesu a přislíbila, že do roku 2024 zvýší výdaje na obranu na 2 % HDP a že posílí investice do obranných schopností. Naše veřejnost si uvědomuje, že bezpečnost není samozřejmostí a že bez potřebných investic naše obranné a bezpečnostní složky nebudou schopny plnit svůj podíl na kolektivní obraně NATO a nebudou schopny přispívat k šíření stability v zemích sousedících s Aliancí ani bojovat proti terorismu.

Současné mezinárodní bezpečnostní prostředí posiluje poptávku po nových a efektivnějších řešeních. Dlouholetá tradice českého obranného a bezpečnostního průmyslu společně s technologickou vyspělostí, znalostí potřeb zákazníků a dynamikou našich firem jako „průmyslového standardu“ tvoří předpoklady úspěchu na mezinárodních trzích. Rostoucí objem vývozu obranného průmyslu svědčí o ambicích našich společností i vynikající úrovni našich bilaterálních vztahů s řadou zahraničních partnerů.

Údaje z minulého roku tento trend jasně ilustrují: české orgány pro kontrolu vývozu schválily licence v celkové hodnotě 800 miliónů Euro, což je druhý nejlepší výsledek v moderní historii, a české společnosti vyvezly produkty sloužící k zajištění obrany a bezpečnosti v celkové hodnotě 570 miliónů Euro, což je rovněž druhý nejlepší výsledek.

Jsem hrdý, že se letošní ročník Future Forces Forum znovu koná v Praze. Náš úspěch na mezinárodních trzích rovněž souvisí s transparentností a důvěryhodností naší licenční politiky. Jsem přesvědčen, že pouze odpovědné chování vlád i exportérů může zaručit, že mezinárodní trhy zůstanou lukrativní, konkurenční a otevřené.

Věřím, že letošní ročník Future Forces Forum bude stavět na úspěšné tradici předchozích setkání a že zprostředkuje aktivní zapojení a spolupráci členských států a partnerů NATO, mezinárodních organizací, soukromého sektoru, univerzit a vědeckých institucí a ostatních relevantních aktérů z celého světa. Jsem si rovněž jist, že přispěje k dobrému jménu České republiky, jejího průmyslu, technologií a služeb. Očekávám také, že otevře cestu k novým bezpečnostním dohodám a spolupráci.

Přeji vašemu setkání úspěch!

Jan Hamáček

první místopředseda vlády a ministra vnitra České republiky

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.