Drahoslav Ryba

genpor. Ing. Drahoslav Ryba

Vážené dámy a pánové,

jsem velmi rád, že mohu znovu přispět úvodním slovem k úspěšnému projektu Future Forces Forum. Věřím, že také aktuální ročník významně podpoří a rozvine bezpečnostní a obrannou spolupráci v mezinárodním i národním rámci, napříč soukromým, státním, akademickým sektorem nebo mezi civilními a vojenskými orgány.

Hasičský záchranný sbor ČR se může k obranným a bezpečnostním tématům mnoho nového dozvědět, ale také toho má mnoho, čím může přispět. Hlavní devízou našeho sboru je kombinace všestrannosti a úzké specializace. Naši příslušníci zasahují každý den u událostí, které ohrožují životy, zdraví a majetek obyvatel ČR. Zároveň jsme ale připraveni i na události méně obvyklé a často o to více závažné. Patříme k nejlépe připravené složce bezpečnostního systému určené pro zásahy u CBRN událostí. Havárie poslední doby nás naučily přizpůsobit se i těm nejsložitějším podmínkám. Například jsme, ve spolupráci s domácím průmyslem, pořídili speciální zodolněná vozidla TITAN a TRITON pro Záchranný útvar HZS ČR. I nadále chceme spolupracovat s osvědčenými tuzemskými i zahraničními dodavateli kvalitní zásahové výstroje a techniky tak, aby úroveň našeho vybavení odpovídala potřebám moderní společnosti.

Projekt Future Forces Forum nabízí všem zúčastněným subjektům zabývajícím se obranou, bezpečností a ochranou obyvatelstva sdílení cenných zkušeností a nedocenitelných inspirací pro jejich práci. Věřím, že i právě díky pořádání projektu Future Forces Forum, můžeme dělat a budeme nadále dělat maximum, abychom co nejefektivněji snižovali dopady způsobené rostoucím počtem přírodních a člověkem způsobených mimořádných událostí. Jsem přesvědčen, že letošní ročník umožní přínosná setkání expertů a praktiků z celého světa,  zprostředkuje výměnu nejmodernějších a nejinovativnějších znalostí a zkušenosti v této oblasti a naváže tak na úspěšnou tradici předchozích setkání.

genpor. Ing. Drahoslav RYBA
generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.