Platinový partner LCWS

HUTIRA CCW

Partner LCWS

 

Odborní partneři LCWS

ve spolupráci s

 

Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFF

VOP CZ

ZAMĚŘENÍ WORKSHOPU

Logistics Capability Woskhop (LCWS) navazuje na úspěšný workshop Capable Logistician 2014. Workshop je organizován ve spolupráci s Mnohonárodním centrem pro koordinaci logistiky (MLCC), jež sdružuje nejvyšší důstojníky a odborníky z členských zemí NATO a aliančních partnerů spolupracujících v rámci vojenských logistických operací po celém světě.

LCWS představí další oblasti aktivit a zapojení MLCC ve vývoji a zabezpečení logistických schopností. V rámci LCWS se setkají významní odborníci mezinárodní logistické komunity s cílem zvyšování připravenosti na budoucí logistické operace. V rámci tohto nadnárodního fóra povedou také diskusi zaměřenou na specifika logistických funkčních oblastí (FAs). Vojenské schopnosti, které aliance bude potřebovat pro nadcházející desetiletí a dále, musí být moderní a interoperabilní. Na základě vytýčených cílů z "Connected Forces Initiative – NATO Forces 2020" jsou zástupci MLCC a odborníci z oblasti vojenské logistiky připraveni se setkat se zástupci soukromého sektoru, sdílet informace o současných potřebách a budoucích obchodních příležitostech.

Na workshopu budou mimo jiné prezentovány aktuální informace o probíhajících a budoucích logistických projektech, akvizičních plánech i možnostech v oblasti nových materiálů a technologií.

Hutira LCWS Platinum Partner

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

Národní a mezinárodní pohledy na budoucí vývoj logistiky a souvisejících technologií

PROGRAMOVÝ VÝBOR

PŘEDSEDA

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

(v abecedním pořadí)

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Military Technology, Defence Procurement International, Europäische Sicherheit (European Security and Defence), Armádní Noviny, A-report, Army.cz, SoldierMod.com, Global Military Communications Magazine, Safety & Security International, Al Defaiya, CDIS Review, Military Systems & Technology, Copybook.com/military, Armscom.com, Al Musallh Magazine, Asian Military Review, Armada International, Fuerzas Militares del Mundo (Military World), Defence and Security of India, Advances in Military Technology, Defence and Security Alert, Special Ops, 21 Century Asian Arms Race, Cops Today International, DefenseConference.com, a další.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.