Generální partner konferenceX
Hlavní partner konferencexxx
Colsys Automatik, hlavní partner konference
Partner kybernetického pavilonu
 
Fidelis, partner kybernetického pavilonu
 
Partneři workshopu
 

 

      

 
Partner live hacking zóny 
  
 

Generální partner FFF

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum 

 

Generální partner výstavy FFE 

General Dynamics, Generální partner výstavy Future Forces Exhibition

 

Partner FFF

Česká zbrojovka, Partner Future Forces Forum

 

Odborný partner FFF

Rheinmetall, Odborný partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT        

 

Odborný a výkonný garant

Pod záštitou

          

    

 NUKIB

Ve spolupráci s

           

     

     

  

 

Mediální partneři

 
 
Cyber Security Review
 
ITSystems
 
Security World
 
Computer World
 
CFO World
 
CIO Business World
 
ITkatalog. mediální partner
 

Konference je součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

HYBRIDNÍ FORMA ONLINE KONFERENCE - FUTURE CYBER DEFENCE

 

Techničtí partneři

          

Vzhledem k aktuálním celosvětovým epidemiologickým podmínkám bude část akce v dubnu probíhat hybridní formou. Pro standardní uspořádání akce hledáme reálný termín, do kterého se budeme snažit pořádat akce v ONLINE prostoru.
 
 

 

 

 

Hlavní partner akce

Colsys Automatik, hlavní partner akce

Krizové řízení
středa 28. dubna 2021 od 10:00 do 12:30
odkaz na stream: https://youtu.be/aJ4p2-d4d1I
prezentace paní docentky Oulehlové zde
prezentace komplet zde
hybridní kulatý stůl /diskuse a prezentace/
dotazy: formulář na dotazy k živému vysílání
téma: Krize jako příležitost /právě probíhající a vlekoucí se krizová situace vyvolaná pandemií COVID-19 leckdy mění fungování lidské společnosti překvapivým způsobem. Zejména díky pokroku vědy a moderním informačním a komunikačním technologiím vypadají metody krizového řízení a vůbec celý chod globální společnosti zcela jinak než v minulosti. Krize vždy v minulosti předznamenávala změnu. Co můžeme očekávat od té současné?/

#toggle3{program

 1. 00 Úvodní slovo
  Ing. Jaroslav PEJČOCH, čestný víceprezident, AFCEA ČR
 2. 05 Krize jako příležitost, doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze
 3. 25 Jak krize formuje manažera, PhDr. Stanislav HÁJEK
 4. 40 Selhání nepřipadá v úvahu - jak připravit organizaci na mimořádné události a krizové stavy, Ing. Michal VANĚČEK, Ph.D., MBA, Generální ředitel, T-Soft a.s.
 5. 55 Krizová připravenost významného subjektu kritické infrastruktury z pohledu systémového integrátora, Ing. Jiří KASNER, Předseda představenstva, Colsys Automatik a.s.
 6. 10 Vzdělávání v KŘ, co se lze v této oblasti naučit a kde? , doc. Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D., Univerzita obrany
 7. 25 Jak krize posiluje důvěru v bezpečnostní složky a služby, plk. v.v. doc. Ing. Martin HRINKO Ph.D., MBA, Katedra bezpečnostních studií, CEVRO Institut
 8. 40 Krize jako příležitost pro průmysl, Ing. Pavel ŠVAGR, CSc., Předseda, Správa státních hmotných rezerv
 9. 55 Kulatý panel účastníků hybridní formou s možností pokládání dotazů z auditoria, moderátor: Ing. Jaroslav PEJČOCH, čestný víceprezident, AFCEA ČR
 10. 30 Závěrečné slovo
  Ing. Jaroslav PEJČOCH, čestný víceprezident, AFCEA ČR


Aktuální hrozby a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti
čtvrtek 29. dubna 2021 od 10:00 do 12:30
odkaz na stream: https://youtu.be/HOneYZNVSfk, pokračování streamu zde
hybridní kulatý stůl /diskuse a prezentace/
dotazy: formulář na dotazy k živému vysílání
témata: zkušenosti ze života ve virtuální prostředí, aktuální hrozby a trendy v KB, současný vývoj v oblasti detekce a vyšetřování kybernetických hrozeb, bezpečnostní dohled průmyslových řídících sítí, standardy a certifikace v oblasti KB, význam osvěty a vzdělávání v oblasti KB

Hlavní partner akce

Fidelis, hlavní partner akce

Hlavní partner akce

Gordic, hlavní partner akce

Hlavní partner akce

ALEF NULA, hlavní partner akce

Partner akce

ČIMIB, partner akce

Partner akce

Corpus Solutions, partner akce

Partner akce

GreyCortex, partner akce

Partner akce

Cisco, partner akce

Partner akce

Atlantis, partner akce         Aruba, partner akce         HPE, partner akce


#toggle1{program

 1. 00 Úvodní slovo
  Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA ČR
 2. 05 Virtuální život v době pandemické - rizika, bezpečnostní výzvy, zkušenosti 
  Aleš ŠPIDLA, Prezident, ČIMIB
 3. 20 Diskuzní panel: Aktuální výzvy a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti
  Témata: zkušenosti ze života ve virtuálním prostředí; význam osvěty a vzdělávání v oblasti KB; aktuální hrozby a trendy v KB
  Moderuje:  Jan DIENSTBIER, Víceprezident, ČIMIB
  Účastníci:  Petr SEIFERT, Vedoucí oddělení vzdělávání, NÚKIB
  Vladimír ROHEL, Bezpečnostní ředitel, NAKIT s.p.
  Josef STRELEC,  Ředitel, Centrum kybernetické bezpečnosti z.ú.
  Michal ZEDNÍČEK, ALEF NULA
 4. 00 Současný vývoj v oblasti detekce a vyšetřování kybernetických hrozeb – ukázka v živém systému
  Jan RYDVAL, Alexander MAŠEK, Fidelis Cybersecurity
 5. 25 Bezpečnostní dohled průmyslových řídicích sítí
  Pavel Malíř CHMELAŘ, CSO, GREYCORTEX
 6. 40 Představení VeKySIO a MO CIRC a jejich hlavních úkolů
  Radim KOZÁK, VeKySIO, Ministerstvo obrany ČR
 7. 55 Diskuzní panel: Kybernetická bezpečnost z pohledu technologického
  Témata: technologické trendy a výzvy v oblasti KB; standardy a certifikace v oblasti KB
  Moderuje: Jan DIENSTBIER, Víceprezident, ČIMIB
  Účastníci: Tomáš PŘIBYL, Corpus Solutions
  Alexander MAŠEK, Fidelis Cybersecurity
  Kamil VIGÁR, Konzultant kybernetické bezpečnosti, Gordic SW
  Milan HABRCETL, Konzultant kybernetické bezpečnosti, CISCO Systems
 8. 25 Závěrečné slovo
  Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA ČR

 

Praktické aspekty využití AI v armádních aplikacích
pátek 30. dubna 2021 od 10:00 do 13:00
odkaz na stream: https://youtu.be/ih3UvBiKjSE
hybridní kulatý stůl /diskuse a prezentace/
dotazy: formulář na dotazy k živému vysílání
témata: současný stav vývoje AI ve světě s důrazem na armádní aplikace, bezpečnostní aspekty využití AI v systémech pro podporu rozhodování, předpoklady využití AI v ovládání zbraňových systémů

Hlavní partner akce

Tovek, hlavní partner akce

Hlavní partner akce

ProID, hlavní partner akce

Partner akce

Cisco, partner akce

#toggle2{program

 1. 00 Úvodní slovo
  plk. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D., Vedoucí katedry vojenské robotiky, Univerzita obrany Brno
 2. 05 Závěry studie NATO Industrial Advisory Group, Miroslav NEČAS, Manažer rozvojových projektů, TOVEK
  NATO Industry Advisory Group (NIAG) SG 252 realizovala v roce 2020 studii dopadu nových a převratných technologií na armádu a bezpečnost se zvláštním zaměřením na vývoj v Číně a dalších zemích, které usilují o zvýšení svého mocenského vlivu. Miroslav Nečas vedl tým Big Data Analysis and AI.
 3. 25 Současný stav vývoje AI, marketing a realita, doc. Ing. Radim BURGET Ph.D., Vedoucí AI a signálové zpracování výzkumného centra SIX, VUT Brno
  Prezentace o stavu umělé inteligence, posledních úspěších technologie ve světě a v čem se liší inteligence člověka a umělá inteligence. Přednáška představí vybrané příklady nasazení technologie pro bezpečnost v rámci České republiky. Radim Burget působí na Fakultě Elektrotechniky a komunikačních technologií.
 4. 45 AI v oblasti operačně-taktické podpory rozhodování, plk. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D., Vedoucí katedry vojenské robotiky, Univerzita obrany Brno
  Prezentace o možnostech a přístupech v procesu operačně-taktické podpory "vícekriteriálního" rozhodování, jeho matematické modelování, možnosti implementace metod z oblasti UI a celkové pojetí dané problematiky směřující k vysoké automatizaci vysokoúrovňových rozhodovacích procesů v budoucím operačním prostředí. Věnuje se i diskuzi východisek a faktorů, které mají vliv na "akreditaci" daných modelů a jejich použitelnosti v reálném rozhodování.
 5. 05 Manipulace s využitím AI, Marek HAVRDA, Ředitel politiky a sociálních dopadů AI, GoodAI
  Prezentace se zaměří na tzv. nudges, tj. jemná postrčení směrem k požadovanému jednání. Tato postrčení mohou vést k jednání či rozhodnutí, které by v případě nexistence nudge nemusela nastat. AI umožňuje adaptivní přístup k vytváření nudges, zároveň vytváří nová rizika. Důležitý je etický aspekt. Marek Havrda vede oblast AI Policy and Social Impact v GoodAI a působí v několika souvisejících mezinárodních pracovních skupinách.
 6. 25 Bezpečnost AI v řešeních pro spolupráci, Jaroslav MARTAN, Collaboration & UC evangelisation, design, troubleshooting, Cisco Systems
  Jak Cisco, řeší zabezpečení AI alogirtmů a dat. Jako příklad budou použita řešení pro spolupráci - telefonie, videokonference, real-time komunikátory. Zde se AI používá pro vyhodnocování řeči (on-line nebo ze záznamu), rozpoznávání obrazu a v textové komunikaci, např. automatizované komunikátory (boti) nebo data-loss prevention řešení (DLP).
 7. 45 Bezpečná infrastruktura pro zavádění C2I systémů, Ing. Zdeněk HUSPENINA MBA, Hlavní vlastník produktu, Monet+
  Základní podmínkou využití těchto technologií je zajištění kyberbezpečnosti organizace proti hackerským útokům a účinné mechanismy pro ověření digitální identity operátorů. Dalším úkolem je ochrana samotné infrastruktury a identity jednotlivých prvků. Je třeba využít kvalitní kryptografické algoritmy a metody. Tyto problémy řeší technologie PKI, doplněná o Key Management System pro řízení technologických certifikátů a digitálních klíčů.
 8. 05 Mapování možností využití AI v AČR, rtm. Filip MLÍČKA, Management informačních zdrojů, Univerzita obrany Brno
  Umělá inteligence může přinést množství příležitostí, jak zefektivnit činnost jednotlivých částí armády. Jedná se však stále pouze o nástroj, pro který je nutné nalézt vhodné místo implementace. Využití umělé inteligence pro armádní potřeby můžeme například nalézt v oblasti analýzy pro zpracování textu, obrazu a zvuku. Dále může posloužit pro analýzu sentimentu a monitoring dezinformačních kampaní v kyberprostoru. Svoje uplatnění nalezne i v oblasti HR a IT podpory.
 9. 25 Kulatý panel účastníků hybridní formou s možností pokládání dotazů z auditoria, moderátor: plk. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D., Vedoucí katedry vojenské robotiky, Univerzita obrany Brno
 10. 00 Závěrečné slovo, plk. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D., Vedoucí katedry vojenské robotiky, Univerzita obrany Brno

 

ONLINE HACKING ZONE

Co si vyzkoušet některé hackerské úlohy ONLINE, které jsme měli připravené do LIVE HACKING ZONY? Zde následně zveřejníme správná řešení. Tak hodně invence v řešení.

ZAMĚŘENÍ LIVE KONFERENCE - FUTURE CYBER DEFENCE

Třídenní odborná akce – připravujeme soubor bezpečnostních panelových diskusí, workshopů, Live Hacking Show a dalších doprovodných akcí jako oficiální odborný doprovodný program mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM, umožnující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených složek, diskutovat otázky na téma aktuálních i budoucích hrozeb a trendů v oblasti informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a obrany. 
 
Future Cyber konference - Future Cyber Defence
Akce bude doplněna o Live Hacking Show v takzvané Live Hacking Zóně, kde bude možné otestovat vybrané technologie partnerů v reálném testu účastníků a řešit vybrané hackerské úlohy v rámci soutěže. Cílem odborné akce je identifikovat výzvy pro státní, privátní i akademickou sféru v oblasti bezpečnosti a vzájemné spolupráce i představit obchodní příležitosti v rámci kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury.

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

CÍLE

PŘEDPOKLÁDANÉ AUDITORIUM

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

PŘEDSEDA

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

(v abecedním pořadí)

PARTNERSTVÍ a MOŽNOSTI PREZENTACE

KONTAKT pro PARTNERY a ÚČASTNÍKY

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.