DRUH AKCE: odborný workshop pro pozvané účastníky

5G workshop
 
 
Partneři workshopu
 
     Corpus Solutions
 
 
Středočeské Inovační Centrum
 
 
 Colsys
 
DATUM KONÁNÍ: úterý 1. října 2019, 9:00 - 11:30
MÍSTO: PRAHA, Policejní akademie ČR
JEDNACÍ JAZYK: čeština, angličtina
PROGRAM WORKSHOPU
PREZENTACE WORKSHOPU V PROGRAMU
FOTOGALERIE
IMPLEMENTACE A ROZVOJ SÍTÍ 5G V ČR (MPO, říjen 2019)
 

Základní informace 

Informační systémy přináší bezpočet výhod pro rozvoj moderní společnosti. Nicméně jejich používání je čím dál více závislé na moderních komunikačních systémech. S nástupem nových služeb (Internet věcí, Internet bojových věcí, komunikace osoba-osoba, stroj-stroj, obsluha-autonomní prostředky, senzor-osoba, senzor-stroj apod.) se extrémně zvyšují požadavky na přenos dat, rostou požadavky na kvalitu přenosu a rozsah přenosového pásma. Tuto výzvu je třeba řešit ze dvou stran. Nejprve je třeba poskytovat takové IT služby, které lze rozvíjet v takové míře a dílčích krocích, aby bylo vždy zajištěno, že je lze v souladu s aktuálními požadavky a v příslušné kvalitě přizpůsobovat novým funkcím, v podmínkách aktuálně dostupných komunikačních sítí, a že mohou být (automaticky) přizpůsobené aktuálním podmínkám dostupné šířky pásma, například v případě narušení komunikačních systémů. Zadruhé je třeba využívat nové komunikační prostředky, které budou předvídatelně schopné pokrýt požadované nároky na vyšší přenosové šířky pásma. Jednou z technologií s potenciálem poskytovat přidanou hodnotu je mobilní telefonie, která je založená na různých standardech (v současné době 4G, v budoucnu 5G). Komunikační sítě podle standardu 4G jsou již běžně využívané. Komunikační sítě založené na standardu 5G poskytnou výrazně větší přenosové pásmo, i když s nižším pokrytím, a zároveň poskytnou významnou přidanou hodnotu pro určité aplikace.
 
5G je softwarově definovaná mmWave  síť s širokým frekvenčním rozsahem vhodná pro Edge Computing a Mesh sítě. Původně byla pro 5G přidělena pásma do max. 6 GHz. V poslední době řada států po celém světě přiděluje kmitočty v různých frekvencích milimetrových vln, od 2.4 GHz až po 28 GHz.
 
Očekává se, že Edge computing přinese změnu ve způsobu, jakým mohou firmy využívat mobilní data pro masivní zlepšení svých operací. Edge computing umožňuje firmám směrovat provoz pro aplikace tam, kde to potřebují a kde je to nejefektivnější - ať už je to v Cloudu, na okraji podnikové sítě nebo uvnitř organizace. V některých IoT aplikacích bude užitečné mít bezdrátovou přenosovou technologii vhodnou nejen pro připojení velkého množství jednoduchých, levných zařízení, ale také pro jejich propojení (Mesh sítě).  Softwarově definovaná síť.
 
První 5G Workshop organizovaný pro bezpečnostní komunitu se zaměří na strategie a koncepce moderních komunikačních sítí - 5G, praktické příklady a kybernetickou bezpečnost.
 
V následujících workshopech se budeme věnovat 5G technologiím, technickým a funkčním parametrům 5G a praktickým zkušenostem, opět s ohledem na kybernetickou bezpečnost. 
 
 
 Mediální partneři
 
Cyber Defense Magazine
 
GeoConnection
 
 Security magazín
 
CopyBOOK
 
Cyber Security Review
 
IT Point
 
IT BIZ
 
robime.it
 
Security World
 
Computer World
 
CFO World
 
CIO Business World
 
DSM
 
SystemOnLine
 
Linuxexpres
 
 
Konference bude součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti
 
 
 
 

Workshop se zaměří na následující témata:

Workshop je pořádán pod záštitou:

 AFCEA České vysoké učení technické v Praze Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Policejní akademie České republiky v Praze 

a za účasti:

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky     Český telekomunikační úřad 

Odborní garanti programu workshopu:

Výkonný odborný garant:  

                                               AFCEA

                      Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti

          Armed Forces Communications and Electronics Association 

                                                (AFCEA)    

Garanti témat workshopu:          

České vysoké učení technické v Praze    AFCEA               

Auditorium workshopu:

Workshop je zaměřen především na bezpečnostní a ICT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, ozbrojené a bezpečnostní složky, akademickou obec a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Na workshop budou přizváni i subjekty se zájmem o implementaci 5G technologií, mimo jiné zástupci měst a obcí nebo průmyslových podniků.

Program workshopu

5G workshop 1. ŘÍJNA 2019
Praha, Policejní akademie

Program:

09:00  Zahájení 

Petr JIRÁSEKpředseda, Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA

09:05 Strategie a koncepce implementace 5G v ČR

Jaroslav HOLOBRADÝ, vedoucí oddělení koncepcí a strategií, odbor elektronických komunikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

09:20  Digitální agenda ČR a 5G

Vladimír DZURILLA, zmocněnec vlády pro IT a digitální agendu

09:35 Aktuální stav realizace 5G v ČR

Petr ZEMAN, vedoucí oddělení strategií, ČTÚ

09:50  5G a Kybernetická bezpečnost

Václav BOROVIČKA, NÚKIB

10:05 Co bude kritická infrastruktura zítřka?

Vladimír ROHEL, bezpečnostní ředitel, NAKIT

10:20 Praktické zkušenosti

genmjr. v.v. Klaus-Peter TRECHE, DEA

10:35  Diskuse

11:30  Závěr

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

  • Petr Jirásek – Předseda programového výboru
    Email: [email protected]
  • Tel.: +420 277 007 763
  • brig. gen. v zál. Jaroslav Dienstbier – ředitel kyber-bezpečnostní sekce
    Email: [email protected]
  • Tel.: +420 277 010 663

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.