Zlatý partner

 

Stříbrný partner

Odborní partneři

 

Odborný mediální partner

Ve spolupráci s

Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFF

VOP CZ

 

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Mezinárodní konference Future Soldier Systems (FSSC) navazuje na úspěšný Open NATO Future Soldier Workshop 2014, který nabídl mnoho inspirativních pohledů na moderní vybavení vojáka. Šlo o vzájemnou snahu zástupců armády a průmyslu představit vojákům to nejlepší možné vybavení. Tato otázka je stále naléhavější s ohledem na stávající hrozby, kterým vojáci musí čelit na moderním bojišti. Splnit požadavky na vybavení pro vojáka k plnění soudobých náročných úkolů není jednoduché, jelikož je zde mnoho různých hrozeb, před kterými je třeba vojáky chránit. Také existuje mnoho dalších faktorů, které je nutné vzít v úvahu, jako jsou náklady, rozpočty, logistika, plánování řízení nebo akviziční procesy. Věříme, že platforma jako FSSC pomůže řešit řadu z těchto výzev a definovat formu splnění některých z plánovaných schopností v oblasti ochrany vojáků a příslušníků ozbrojených složek.

Konference si klade za cíl zaměření na technologickou a logistickou problematiku ve vztahu k vybavení vojáka 21. století a představení nejnovějších výsledků v oblasti vědy, výzkumu a vývoje.

Prezentace jsou zaměřené na nové trendy v oblastech bojové výstroje a osobních prostředků poskytujících ochranu vojáků (například proti střelám, střepinám, ohni a výbojům, hluku, laserům, ZHN, účinkům výbuchů a ochranu v různých extrémních klimatických podmínkách), v oblasti snížení nebalistického ohrožení a tzv. tupých poranění, pořezání, pobodání apod. Dále obsahují oblast modulárních nosných systémů, ručních zbraní a střeliva, komunikačních prostředků a prostředků pro identifikaci, optiku, senzory a maskování.

Je zřejmé, že samostatná řešení pro každý jednotlivý problém nejsou ideálním způsobem. Všestranná zátěž vojáka se stala jednou z největších výzev dneška při vývoji a zavádění nového vybavení pro vojáky, jelikož nároky na rozsah používaných technologií a množství neseného materiálu a vybavení roste, ale jeho fyzické i psychické schopnosti se nemění. Toto je také jeden z důvodů, proč se soustředíme na integraci jednotlivých systémů, modulárních systémů a dalších způsobů a opatření, jak zvýšit vojákovu mobilitu.

Naším cílem je propojit vojáky, příslušníky bezpečnostních sil i záchranných složek (policie, hasiči), jež mají znalosti a praktické zkušenosti v oblasti ochrany, výzbroje a výstroje a jsou ochotni se o ně podělit s ostatními odborníky a profesionály, kteří pracují v oblasti individuální výstroje, výzbroje a ochrany. Zapojení všech těchto složek do programu přispívá k podpoře našich vojáků a ochraně jejich života na moderním bojišti.

Součástí konference jsou prezentace, postery, diskusní panely a živé praktické ukázky.

HLAVNÍ TÉMATA

1.   Voják budoucnosti – projekty a zkušenosti z praxe

2.   Zbraňové systémy, optika, senzory, kamufláž

3.   Schopnost přežití – připravenost vojáka, jeho ochrana a odolnost

4.   Mobilita, C4I, napájení a konektory

PROGRAMOVÝ VÝBOR                          

PŘEDSEDKYNĚ

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Military Technology, Defence Procurement International, Europäische Sicherheit (European Security and Defence), Small Arms Defense Journal, Armadní Noviny, A-report, Army.cz, SoldierMod.com, Global Military Communications Magazine, Safety & Security International, Counter-IED Report, Al Defaiya, Kommando International Special Operations Magazine, Review pro obranný a bezpečnostní průmysl, CDIS Review, Homeland Security, Global Security, BeaverLake6 Report, Frag Out!, Military Systems & Technology, Copybook.com/military, Copybook.com/security, Armscom.com, Al Musallh Magazine, Asian Military Review, BodyArmorNews.net, Armada International, Fuerzas Militares del Mundo (Military World), Defence and Security of India, Advances in Military Technology, Defence and Security Alert, Special OPS, 21 Century Asian Arms Race, Cops Today International, DefenseConference.com, a další.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.