Future Needs – Today’s Business

Future Forces Exhibition je mezinárodní výstava představující nejnovější technologie a přístupy k zajištění obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Výstava nabízí jak statické, tak i dynamické ukázky, prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních sil, nejnovějších technologií a vědeckovýzkumných programů s cílem zapojení všech relevantních subjektů tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější.

Výstava a souběžně konané odborné akce vytváří jedinečné prostředí pro obchod, výměnu informací a získávání kontaktů. Během souběžně konaných kongresů, konferencí, workshopů, panelových diskusí a živých ukázek v rámci celého FUTURE FORCES FORUM se na mezinárodní úrovni setkávají civilní a vojenští odborníci, zástupci státní správy, průmyslu, univerzit a vědeckovýzkumných center.

Future Forces Exhibition

HIGHLIGHTS

200+ vystavovatelů a zastoupených značek

Mezinárodní zapojení

Odborné akce

Plánované i neformální schůzky

Výhodné ceny

Vizibilita

Mezinárodní odborná média

Konání v Praze

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.