CEBIRAM CALL FOR PAPERS

World CBRN & Medical (CEBIRAM) Congress

Platinový partner CEBIRAM

Platinový partner CBRN Workshop

Platinový partner Medical Workshop

Biocartis

Zlatí partneři CEBIRAM

Odborní partneři CEBIRAM

ve spolupráci s

  Český červený kříž  
     

 Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFF

VOP CZ

 

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

1.   Strategická a komplexní obrana před ZHN

2.   Neutralizace zbraní hromadného ničení, protiraketová obrana, kybernetická obrana

3.   Civilní a vojenská spolupráce v obraně proti ZHN

4.   Věda a výzkum, lékařská protiopatření, ochrana zdraví ozbrojených složek

PROGRAMOVÝ VÝBOR                          

Předseda

Místopředsedové

Čestní předsedové

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CBRNE-Terrorism Newsletter, CBRNePortal, NCT/CBNW Newsletter, Global Biodefense, Medical Corps International Forum, International Review of the Armed Forces Medical Services, Military Medical Science Letters, a další.

KONGRES DOPLŇUJÍ DVA MEZINÁRODNÍ WORKSHOPY A OFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ EXPERTNÍCH SKUPIN NATO

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.