Partneři s vystoupením

 

  Deloitte

 

Fidelis

Sefira

Phonexia

 

Tovek

 

Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

CVUT

Partner FFF

VOP CZ

 Odborný a výkonný garant

pod dílčí záštitou

   

   

ve spolupráci s

         

Mediální partneři

  IT SECURITY NETWORK NEWS

Robime.IT

 

Konference je součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

EMKB

BIOMETRIE LETÁK

BIOMETRIE call for papers

stáhnout leták BIOMETRIE jako PDF (1 MB)

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

V oblasti obecné autentizace lze již několik let pozorovat rozmach mnoha trendů, a to především v oblasti biometrie. Nejčastějším trendem je propojování biometrie s kryptografií, zavádění elektronických podpisů s biometrickými prvky a implementace nových technologií založených na biometrických identifikátorech.

Třídenní mezinárodní odborná konference BIOMETRIE 2018 je zaměřena na moderní trendy a technologie v oblasti biometrie, elektronické identifikace a kryptografie. Konference je organizována jako oficiální odborný doprovodný program mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM (dále jen „FFF“), umožňující setkání odborníků a představitelů veřejné sféry, bezpečnostních a ozbrojených sil se zástupci privátního sektoru a akademické sféry.
 
Cílem konference je nejen výměna zkušeností a informací o aktuálních trendech v problematice biometrie a kryptografie, ale i široká veřejná diskuse nad budoucími výzvami a iniciativami v této oblasti, zejména s ohledem na elektronickou identitu osob a moderní informační a komunikační systémy nejen veřejné správy
(e-government).
 
Konference navazuje na několik odborných akcí organizovaných pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA, Policejní akademií ČR, NÚKIB a Ministerstvem vnitra ČR, které se v letech 2014-2017 věnovaly problematice kryptografie, elektronické identity, eIDAS a biometrických technologií.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

VIP sekce 17. ŘÍJNA 2018, Centrum odborných programů
13:00-14:45hala 2, sál 5

Moderátor: Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA

 • 13:00

Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Česká republika
Přivítání

 • 13:05

Dušan NAVRÁTIL, Ředitel, Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti,                                                                                                                                Česká republika
úvodní slovo

 • 13:20

Terry HALVORSEN, Exec VP / CIO, Samsung Electronics, USA
Jak 5G technologie ovlivní svět

 • 13:50

Jan SEIDL, Senior Manager, Cyber Security and Risk Advisory, Deloitte, Česká republika
Evolving role of cyber defence

 • 14:00

kpt. Lukáš VILÍM, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Policie ČR,                                                                                                                                         Česká republika
Řešení boje s kybernetickou kriminalitou v rámci PČR

 • 14:10

Discussion, Q&A

 • 14:45 - 15:30

Break

BIOMETRIE

17. ŘÍJNA 2018, Centrum odborných programů
15:30-17:30, hala 2, sál 5

Moderátor: Jan DIENSTBIER, Víceprezident, ČIMIB, Česká republika

 • 15:30

Roman CINKAIS, Ředitel Konsultingu, Diebold Nixdorf s.r.o., Česká republika
Aspekty biometrického systému

 • 15:45

Prof. Štěpán URBAN, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Česká republika
Digitalizace lidských pachových stop

 • 16:15

Petr DOLEJŠÍ, Senior Business Consultant, SEFIRA spol. s r.o., Česká republika
Elektronický podpis a biometrie

 • 16:45

Discussion, Q&A

 

BIOMETRIE & KRYPTOGRAFIE 18. ŘÍJNA 2018, COP
9:45-11:30, hala 2, sál 5

Moderátor: Jan DIENSTBIER, Víceprezident, ČIMIB, Česká republika

 • 9:45

Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Česká republika
Zahájení druhého konferenčního dne

 • 9:55

Bohuslav RUDOLF Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti, Česká republika
Quantum Computers for People Working in Information Security

 • 10:20

Prof. Fabio Antonio BOVINO, Docent "Optics & Quantum Information", Univezita SAPIENZA,                                                                                                                                        Řím, Itálie
Quantum Safe Technologies: novel solutions and paradigms

 • 10:50

Prof. Bernhard ESSLINGER, Krypto Expert, Německo
Security challenges in organizations and future trends in crypto

 • 11:20

Discussion, Q&A

 • 11:30 - 12:30

Break

 

Kryptografie a osobní identita 18. ŘÍJNA, COP
12:30-14:15, hala 2, sál 5

Moderátor: Karel MACEK, Vedoucí oddělení bezpečnosti ICT,                                                                                                         Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká republika

 • 12:30

Avi ROSERoman CINKAIS, Diebold Nixdorf s.r.o., Česká republika
Biometrie chránící soukromí

 • 13:00

Jan HAJNÝ, Advanced Cybersecurity, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
Moderní kryptografie a ochrana digitální identity

 • 13:30

Robert BĚLOVSKÝ, Expert, , Česká republika
Prolínání kryptologie a PKI mezi komerční sférou a státní správou

 • 14:00

Discussion, Q&A

 • 14:15 - 15:00

Break

 

Kybernetická bezpečnost - trendy a výzvy

18. ŘÍJNA, COP
15:00-17:00
hala 2, sál 5

Moderátor: Doc. Zdeněk LOKAJ, Akademický pracovník, Fakulta dopravní ČVUT v Praze,                                                                                                                                Česká republika

 • 15:00

Nick COPELAND, Senior Systems Engineer, Fidelis CyberSecurity, Česká republika
Network Forensics - Přístup Fidelis v živé ukázce

 • 15:30

Michal ZEDNÍČEK, Zástupce, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA,                                                                                                                                Česká republika
Aktuální výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti - co nás čeká?

 • 15:50

Tomáš PŘIBYL, Člen, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Česká republika
Jak budouvat SOC - zkušenosti z praxe

 • 16:20

Discussion, Q&A

 

Moderní trendy v rozpoznávání řečníka podle hlasu 19. ŘÍJNA, COP   10:00-12:00
hala 2, sál 5

Moderátor: Jaroslav PEJČOCH, Místopředseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Česká republika

 • 10:00

Pavel MATĚJKA, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
Využití neuronových sítí pro rozpoznání řečníka podle hlasu a poslední trendy

 • 10:30

Radim KUDLA, Head of Consulting and Support, Phonexia, Česká republika
Technologie rozpoznání řečníka na základě hlasové biometrie

 • 11:00

Miroslav NEČAS, Business Development Manager, TOVEK, Česká republika
Moderní trendy v oblasti hlasové biometrie

 • 11:30

Luděk MICHÁLEK, katedra kriminální policie, Policejní akademie ČR v Praze
Hlasová biometrie - potřeby a výzvy v oblasti zpravodajství a vyšetřování

 • 12:00

Discussion, Q&A

PŘEDPOKLÁDANÉ AUDITORIUM

Předpokládá se účast až 200 odborníků z oblasti informační bezpečnosti, zástupci státní správy a státních institucí, finančního a bankovního sektoru, průmyslové sféry a představitelé akademické sféry.
 

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

PŘEDSEDA

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

(v abecedním pořadí)

PARTNERSTVÍ a MOŽNOSTI PREZENTACE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Signal Magazine, Cyber Defense Magazine, Cyber Security Review, ICT Network News, S3C.cz, GeoConnexion, Military Technology, Defence Procurement International, Europäische Sicherheit (European Security and Defence), Small Arms Defense Journal, Armádní Noviny, A-report, Army.cz, SoldierMod.com, Global Military Communications Magazine, Safety & Security International, Counter-IED Report, Al Defaiya, Kommando International Special Operations Magazine, CDIS Review, Homeland Security, Global Security, BeaverLake6 Report, Frag Out!, Military Systems & Technology, Copybook.com/military, Copybook.com/security, Armscom.com, Al Musallh Magazine, Asian Military Review, BodyArmorNews.net, Armada International, Fuerzas Militares del Mundo (Military World), Defence and Security of India, Advances in Military Technology, Defence and Security Alert, Special OPS, 21 Century Asian Arms Race, Cops Today International, DefenseConference.com, CBRNE-Terrorism Newsletter, CBRNePortal, NCT/CBNW Newsletter, Medical Corps International Forum, GeoConnexion, Global Biodefense, International Review of the Armed Forces Medical Services, Military Medical Science Letters, Medical Corps International Forum, GeoConnexion, Geospatial World, GISCafé, GEOinformace, Zeměměřič, Vojenský geografický obzor, Geodetický a kartografický obzor, Meteorologické zprávy

KONTAKT pro PARTNERY a ÚČASTNÍKY

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.