Petr Dolejší

Česko

Ing. Petr Dolejší


Future Forces Forum Future of Cyber konference - Live Hacking Zóna (FCC) 2018 Future of Cyber konference (FCC) 2018 - SMART CYBER DEFENCE Workshops KONFERENCE BIOMETRIE Výstava Future Forces 2018

Senior Business Consultant
SEFIRA spol. s r.o.


Přednáška

Elektronický podpis a biometrie

Dynamické biometrické podpisy nejsou na českém trhu žádnou novinkou a v praxi jsou používány stále větším množstvím firem. Jeho podstata spočívá v tom, že při vlastnoručním podepisování se snímá nejen grafická podoba podpisu, ale také způsob jeho vytváření. Sleduje se zejména tlak a rychlost jeho provedení, tedy údaje charakteristické pro danou osobu. Díky tomu je daleko jednodušší ověřit pravost podpisu. Výsledná datová struktura elektronického podpisu je pak bezpečným a šifrovaným způsobem spojena s elektronickým dokumentem.

Biometrický podpis sám o sobě však nezajišťuje integritu podepsaného dokumentu a nezachycuje ani okamžik jeho vzniku. Pro vytvoření důvěryhodného elektronického dokumentu je proto ideální tuto technologii kombinovat s prvky digitální důvěry založené na PKI jako je elektronická pečeť a časové razítko.


Curriculum Vitae

Pracuje dlouhodobě na pozici senior business konzultanta ve společnosti SEFIRA se zaměřením na aplikování bezpečnostních technologií v informačních systémech. Aktivně se podílí na návrhu a přípravě nových projektů aktivně pracující s elektronickým podpisem. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.