Potvrzena účast 20+ pracovních skupin a expertních týmů

Future Forces Forum úzce spolupracuje s pracovními skupinami NATO, EDA a dalšími mezinárodními organizacemi. Zástupci těchto skupin a institucí jsou aktivně zapojeni do odborného programu, výstavy a dalších akcí v rámci FFF, což přináší našim vystavovatelům a partnerům výjimečnou příležitost osobně diskutovat zkušenosti z operací a požadavky pro budoucí vojenské a bezpečnostní projekty. Vystavovatelům a partnerům FFF se také nabízí výjimečná možnost firemních prezentací během oficiálních jednání pracovních skupin. Pro více informací o možnostech prezentací nás prosím kontaktujte.

SYSTÉMY VOJÁKA BUDOUCNOSTI

Přes 250 expertů, projektových manažerů modernizačních programů, členů národních akvizičních a standardizačních úřadů z NATO a partnerských zemí se zaměřením na systémy vojáka budoucnosti (Dismounted Soldier Systems).

Zaměření jednotlivých podskupin:LCG DSS

NATO CBRN MEDICAL WORKING GROUP

Pracovní skupina NATO CBRN Medical byla zřízena Výborem náčelníků vojenských zdravotnických služeb v NATO (Committe of the Chiefs of Military Medical Services in NATO - COMEDS) jako skupina zodpovědná za standardizaci veškerých aktivit NATO v oblasti zdravotní ochrany před chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými zbraněmi hromadného ničení. Skupina sdružuje mezinárodně uznávané odborníky z oblasti zdravotní ochrany proti ZHN z více než 15 členských i nečlenských zemí NATO.

Hlavní zaměření:

NATO MEDICAL MATERIEL AND MILITARY PHARMACY (MMMP) PANEL 

MMMP Panel byl zřízen Výborem náčelníků vojenských zdravotnických služeb (Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO - COMEDS) s cílem  iniciovat a rozvíjet společné zásady, politiku, doktríny, koncepty, postupy, programy a techniky pro odborné poradenství COMEDS vztahující se k zdravotnickému materiálu, zdravotnické logistice a podpoře, či farmakologii v armádách členských zemí.

Hlavní úkoly:

NATO MEDICAL COMMUNICATION INFORMATION SYSTEM (MedCIS)

Posláním expertního panelu MedCIS je iniciovat a rozvíjet společné zásady, politiku, doktríny, koncepty, postupy, techniky, programy a iniciativy týkající se využívání zdravotnických komunikačních a informačních systémů v prostředí NATO.

Hlavní úsilí je zaměřeno na standardizaci NATO a implementační orgány, které poskytují dohled nad lékařskými informačními systémy. Zahrnuje telemedicínské/telekonzultační činnosti podporující interoperabilitu sil NATO.

INTERSERVICE AMMUNITION WORKING GROUP (I-AMMO WG)

Pracovní skupina I-AMMO se zabývá standardizací správy informací o munici za účelem podpory bezpečnosti při identifikaci, skladování, přepravě, údržbě, zkoušení, manipulaci a použití včetně zaměnitelnosti munice.

Předsedou skupiny je v současné době zástupce U.S. Army Armament Research, Development and Engineering Center (RDECOM ARDEC) a skupinu tvoří 30 členů.

NATO SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATION (STO)

STO působí jako hlavní organizace NATO pro vědu a technologický výzkum.

Defence Science and Technology (S&T) v rámci NATO je definován jako selektivní a přesná výroba, aplikace nejnovějších technologií, znalostí a zkušeností pro obranné a bezpečnostní účely. Zahrnuje široké spektrum využití vědeckých poznatků včetně strojírenství, informačních technologií, společenských věd, či zdravotnictví.

NATO S&T se skládá z aktivit, které přispívají k vytváření a využívání vědeckých poznatků a technologických inovací využitelných v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. NATO S&T zahrnuje programy a aktivity, které národy, orgány NATO a alianční partneři zvolí k využití ve struktuře NATO. NATO S&T slouží bezpečnostním a obranným postojům jednotlivých národů a podporuje klíčové úkoly Aliance. Většina programů je financována přímo jednotlivými národy.

CAMOUFLAGE, CONCEALMENT, DECEPTION & DENIAL, OBSCURANT

Odborníci na maskování a matení nepřítele se zapojí do programu Future Soldier Systems Conference.

Zaměření expertů na kamufláž:

Účast pracovních skupin a expertních týmů:

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.