Platinový partner Medical Workshop

Biocartis

Platinový partner CEBIRAM

Platinový partner CBRN Workshop

Zlatí partneři CEBIRAM

Odborní partneři Medical Workshop

ve spolupráci s

  Český červený kříž  

Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFF

VOP CZ

ZAMĚŘENÍ WORKSHOPU

CBRN Medical Countermeasures – Innovative Approach, Pharmaceutical Aspects, Toxicology, Radiobiology

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

PROGRAMOVÝ VÝBOR

PŘEDSEDKYNĚ

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Medical Corps International Forum, International Review of the Armed Forces Medical Services, Military Medical Science Letters, CBRNE-Terrorism Newsletter, CBRNePortal, NCT/CBNW Newsletter, Global Biodefense, a další.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.