ODEBÍRAT NEWSLETTER Archiv newsletterů

Nadcházející akce v rámci FFF: Bezpečnostní konference SCADA Security 2019

16.10.2019

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen z hlediska bezpečnosti patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS. Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi včetně síťové konektivity, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Odborníci odhadují, že Internet věcí bude v roce 2020 zahrnovat více než 30 miliard zařízení. Konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata.
 
Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF, vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi, k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti ICS systémů.

Rychlé odkazy:

Konference se zaměří na následující témata:

 • Aktuální i budoucí kybernetické hrozby a jejich řešení
 • Nové technologické trendy v oblasti bezpečnosti ICS
 • Connected world, Mobility a Internet věcí
 • Lidský faktor a související témata
 • Ochrana obyvatelstva v chytrých městech
 • Obecné nařízení GDPR v oblasti chytrých aut

Konference je pořádána pod záštitou:

 • Armed Forces Communications and Electronics Association
 • European Cyber Security Excellence Center (EUCYBSEC)
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky
 • Policejní akademie České republiky v Praze
 • Český telekomunikační úřad
 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Hospodářská komora České republiky
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB)

Odborní garanti programu:

 • Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) - Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti (AFCEA)
 • Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB)
 • European Cyber Security Excellence Center (EUCYBSEC)
 • ICT UNIE

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, ozbrojené a bezpečnostní složky, akademickou obec a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti.

© 2010 – 2021 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.