ODEBÍRAT NEWSLETTER Archiv newsletterů

Nadcházející akce v rámci FFF: 5G Workshop

18.09.2019

Webové stránky 5G Workshopu

Workshop se zaměří na následující témata:

Workshop je pořádán pod záštitou:

a za účasti:

Odborní garanti programu workshopu:

Výkonný odborný garant:  
 
Garanti témat workshopu:          

Auditorium workshopu:

Workshop je zaměřen především na bezpečnostní a ICT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, ozbrojené a bezpečnostní složky, akademickou obec a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Na workshop budou přizváni i subjekty se zájmem o implementaci 5G technologií, mimo jiné zástupci měst a obcí nebo průmyslových podniků. 

© 2010 – 2021 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.