FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje široce podporovanou moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU, V4 a s dalšími partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.
 
Projektu FFF se tradičně aktivně účastní čelní představitelé vlády, Parlamentu České republiky, zástupci orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací (především NATO a EU), vědeckovýzkumných center, univerzit a průmyslu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. Do přípravy odborného programu jsou zapojeni experti z ozbrojených a bezpečnostních složek z domova i ze zahraničí. Složení programu a řečníci jsou na velmi vysoké odborné úrovni i v mezinárodním měřítku.
 
Platforma FFF zahrnuje mezinárodní výstavu, konference, workshopy, kulaté stoly, bilaterální jednání, či vnitřní a venkovní dynamické ukázky. V rámci FFF také jako obvykle proběhnou oficiální zasedání odborných pracovních skupin z NATO a EU, jejichž členové se aktivně zapojují do programu.
 
Mezi stabilní témata FFF patří interoperabilita a připravenost na konvenční i nekonvenční hrozby; boj proti terorismu; ochrana kritické infrastruktury; ochrana, vybavení, výzbroj a výcvik ozbrojených a bezpečnostních sil; CBRN; vojenské a krizové zdravotnictví; využívání bezpilotních, autonomních a robotických prostředků; logistické procesy; kybernetická obrana a bezpečnost; či biometrie. V rámci zbrojní výstavy Future Forces Exhibition jsou prezentovány nejnovější technologie nejen z těchto oblastí.
 
Přečtěte si, co o FFF řekli významní představitelé z oblasti obrany a bezpečnosti.
 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA

10 důvodů proč vystavovat:

MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ PROGRAM

Předběžný program:

MEZINÁRODNÍ NETWORKING

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.