Platinový partner MARS

Zlatý partner MARS

Odborní partneři MARS

ve spolupráci s

Generální partner FFF
Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFFVOP CZ

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Military Advanced Robotic Systems Conference (MARS) ve své podstatě představuje kombinaci dostupných technologií, které společně umožňují redukovat komplexitu systémů prostřednictvím adaptace interdisciplinárních výrobních postupů. Proto mezi vybraná témata konference patří senzory, pokročilé automatické řízení & robotika, design výroby a testování, modelování a simulace, kybernetická ochrana, umělá inteligence, budoucí talenty atd.

Cílem konference je, aby odborníci z různých oblastí prezentovali nové výsledky výzkumu a vývoje nejmodernějších produktů automatizované robotiky, autonomních a mechatronických systémů a možností jejich využití v rámci budoucích vojenských/civilních bezpečnostních operací. Konference spojuje zástupce průmyslu, výzkumné pracovníky a uživatele z mnoha zemí a institucí, a vytváří tak širokou síť a kontakty vlivných lidí zapojených do vývoje, uplatňování a komercializace těchto ultra-přesných technologií.

VTU MARS Platinový Partner

HLAVNÍ TÉMATA

1. Budoucí hrozby, výzvy a příležitosti v oblasti pokročilých robotických systémů

2. Robotické roje a autonomní systémy - výzkum, vývoj a (budoucí) použití

3. Modelování a simulace inteligentních systémů, umělé inteligence (AI), výzkumu, vývoje a (budoucího) použití

4. Pokročilé robotické systémy v souvislosti s budoucími bojišti a bezpečností - koncepty, aplikace, standardy a právní prostředí

PROGRAMOVÝ VÝBOR

PŘEDSEDA

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Military Technology, Defence Procurement International, Europäische Sicherheit (European Security and Defence), Armádní Noviny, A-report, Army.cz, SoldierMod.com, Global Military Communications Magazine, Safety & Security International, Al Defaiya, CDIS Review, Military Systems & Technology, Copybook.com/military, Armscom.com, Al Musallh Magazine, Asian Military Review, Armada International, Fuerzas Militares del Mundo (Military World), Defence and Security of India, Advances in Military Technology, Defence and Security Alert, Special Ops, 21 Century Asian Arms Race, Cops Today International, DefenseConference.com, a další.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.