Facebook LinkedIn You TUBE


“BETTER SECURITY = BETTER FUTURE”

Future Forces Forum (FFF) představuje novou koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu domácího průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti vůči domácím i zahraničním partnerům, a to nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.

Jde o široce podporovaný soubor harmonizovaných aktivit, které mají za cíl podpořit konkurenceschopnost a obchodní potenciál českého průmyslu a výsledků vědy a výzkumu. Tyto aktivity probíhají kontinuálně a vrcholí ve dvouletém cyklu sérií autonomních odborných akcí s různou tématikou společně se statickými a dynamickými ukázkami na jednom místě, zpravidla na PVA EXPO PRAHA.

Na přípravě projektu a jeho organizaci se aktivně podílí vládní úřady – Ministerstvo obrany (především Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO a Generální štáb AČR), Ministerstvo vnitra (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a další složky IZS), Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu (CzechTrade, CzechInvest), Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, mezinárodní instituce (NATO, EDA, EUROPOL, FRONTEX, ICMM, WMO, a další), vědeckovýzkumná centra, univerzity a zástupci průmyslu.

Hlavní program se v letošním roce uskuteční v týdnu od 17. do 21. října. Nejdůležitější akce proběhnou od středy 19. do pátku 21. října na výstavišti PVA EXPO PRAHA a zahrnují mezinárodní výstavu, kongres, tři konference, čtyři workshopy, řadu kulatých stolů, bilaterálních jednání, či vnitřních a venkovních dynamických ukázek. Zároveň proběhnou oficiální zasedání odborných pracovních skupin z NATO a EDA, které se uskuteční od pondělí do pátku částečně na různých místech v Praze i na PVA EXPO PRAHA během hlavního programu.

Přečtěte si, co o FFF říkají významní představitelé z oblasti obrany a bezpečnosti.

 

 

V roce 2016 bude hlavní část programu probíhat na výstavišti PVA EXPO PRAHA ve dnech 19. - 21. října.

Future Forces Forum 2016 v číslech

  • 5 dní networkingu
  • 1 mezinárodní výstava
  • 1 mezinárodní kongres
  • 3 konference
  • 5 workshopy
  • 20+ zasedání expertních pracovních skupin
  • 35+ národních a mezinárodních institucí
  • 2 prostory pro živé ukázky (vnitřní a venkovní)
  • 200+ vystavovatelů
  • 1,200+ VIP, oficiálních delegátů a odborníků
  • 8,000 účastníků - vládní úřady, armáda, policie a další bezpečnostní složky, průmysl, obchodníci
  • 80+ zastoupených zemí
  • 70+ odborných novinářů a zástupců médií
  • 8.5M interakcí v médiích a marketingových kampaních

© 2010 – 2016 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.