Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


“LEPŠÍ BEZPEČNOST = LEPŠÍ BUDOUCNOST”

FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu domácího průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti vůči domácím i zahraničním partnerům, a to nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.

Jde o široce podporovaný soubor harmonizovaných aktivit, které mají za cíl posílit konkurenceschopnost a obchodní potenciál českého průmyslu a výsledků vědy a výzkumu. Tyto aktivity probíhají kontinuálně a vrcholí ve dvouletém cyklu sérií mezinárodních autonomních odborných akcí s různou tématikou společně s mezinárodní výstavou se statickými a dynamickými ukázkami. Tato globální akce pak probíhá na jednom místě, zpravidla v říjnu na PVA EXPO PRAHA.

Termín: 19. - 23. října 2020 

Na přípravě projektu a jeho organizaci se aktivně podílí vládní úřady – Ministerstvo obrany a Generální štáb AČR, Ministerstvo vnitra (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a další složky IZS), Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Vězeňská služba, Celní správa, mezinárodní instituce (NATO, EDA, EUROPOL, FRONTEX, ICMM, WMO, a další), vědeckovýzkumná centra, univerzity a zástupci průmyslu.

Hlavní program se uskuteční v týdnu od 19. do 23. října. Nejdůležitější akce proběhnou od středy 21. do pátku 23. října na výstavišti PVA EXPO PRAHA a budou opět zahrnovat mezinárodní výstavu, kongresy, konference, workshopy, řadu kulatých stolů, bilaterálních jednání, či vnitřních a venkovních dynamických ukázek. Zároveň proběhnou oficiální zasedání odborných pracovních skupin z NATO a EDA, které se uskuteční od pondělí do pátku na různých místech v Praze i na PVA EXPO PRAHA během hlavního programu.

Přečtěte si, co o FFF řekli významní představitelé z oblasti obrany a bezpečnosti.

 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA

10 důvodů proč vystavovat:

MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ PROGRAM (2018)

MEZINÁRODNÍ NETWORKING

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.