SCADA bezpečnostní konference
 
 
 
Hlavní partner konference

COLSYS AUTOMATIK - Conference Main Partner

COLSYS AUTOMATIK - Conference Main Partner

 

Partner konference

 

ALEF NULA, Partner of SCADA Conference
 
 
GREYCORTEX, Partner of SCADA Conference
 
 
Bohemia Market CZ, Partner of SCADA Conference
 
 
Progress Flowmon, Partner of SCADA Conference
 
 
Barracuda, Partner of SCADA Conference
 
 
 
BDO, Partner of SCADA Conference
 
 
ŠKODA AUTO - SCADA Coference Partner
 
 
Optokon - partner konference SCADA
 

 

Generální partner FFF

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum 

Partner FFF

Rescue Trailer, Partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT        

 

Odborný programový garant

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti (AFCEA ČP)

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti (AFCEA ČP)

 

Pod záštitou

NUKIB

 

Hospodářská komora ČR 

 

 

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti (AFCEA ČP)               

Centrum kybernetické bezpečnosti         

       

 

Mediální partneři

 
 
 
Cyber Security Review
 
IT SECURITY NETWORK NEWS
 
ICT NETWORK NEWS
 
ITSystems
 
ITkatalog. mediální partner
 
Aerospace & Defence review, mediální partner FFF
 
hw.cz
 
AUTOMA - mediální partner
DATE: Thursday 27 April 2023
VENUE: Museum Škoda Auto, Mladá Boleslav
OFFICIAL LANGUAGE: czech
PROGRAM KONFERENCE
PHOTOGALLERY
PARTNERSKÉ PODMÍNKY KONFERENCE 2023
INFOLETÁK KONFERENCE 2023
SCADA SECURITY CONFERENCE 2019
REGISTRATION ON-LINE (registration was closed)

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. S rostoucím počtem a závažností kybernetických bezpečnostních incidentů rostou i nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.
Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.
Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů.
Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.
Počet organizací, které budou muset informační bezpečnost řešit komplexně, jako systém, výrazně vzroste po přijetí nové EU směrnice o kybernetické bezpečnosti, tzv. NIS2. To se bude týkat rovněž nastavení pravidel a postupů pro předcházení a řízení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Konference se zaměří na následující témata:

Program konference

čas příspěvek přednášející
12.15 - 12.20 Úvodní slovo Jaroslav PEJČOCH, Člen představenstva, ICT UNIE
12.20 - 12.40 Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2 Petra LOMPEJOVÁ, Oddělení regulace soukromého sektoru, NÚKIB
12.40 - 13.10 Bezpečná průmyslová komunikační infrastruktura – jak ano a jak ne… Jiří KASNER, Předseda představenstva, COLSYS – AUTOMATIK
13.10 - 13.35 OT a IT jsou si blíže, než se zdá Pavel MINAŘÍK, VP, Technology, PROGRESS/FLOWMON
13.35 - 14.00 Malé i velké výzvy a úspěchy v zabezpečení kritických OT aktiv Marnix JANSE, Oddělení OT security research, GREYCORTEX
14.00 - 14.20 IT bezpečnost ve výrobě Erik ZAPLETAL, Architekt kybernetické bezpečnosti pro oblast výroby, ŠKODA AUTO
14.20 - 14.45 přestávka  
14.45 - 15.00 Kybernetická bezpečnost – „Jsme docela v bezpečí“ – Opravdu!? Petr ROUPEC, CEO & Prezident,                 BOHEMIA MARKET
15.00 - 15.10 ARCON Rostislav PROSECKÝ, ředitel, OPTOKON
15.10 - 15.35 Modelování hrozeb (nejen) pro průmyslová prostředí Jan KOPŘIVA, Cybersecurity Consultant, ALEF NULA
15.35 - 16.00 Řízení rizik dodavatelského řetězce, standardy pro Manufacturing, hodnocení jeho rizik a modelování hrozeb Martin HOŘICKÝ, Partner, Digital Services, BDO
16.00 - 16.25 Polygon operačních technologií na NÚKIB Jan ZDRHA, Oddělení bezpečnosti operačních technologií, NÚKIB
16.25 - 16.50 Kybernetická bezpečnost železnic Jakub JANČÍK, Account Manager CEE, BARRACUDA
16.50 - 17.00 Prostor pro dotazy a závěrečné slovo Jaroslav PEJČOCH, člen představenstva, ICT UNIE

moderuje: Jaroslav Pejčoch, člen představenstva, ICT Unie
Změny v programu vyhrazeny.

Konference je pořádána pod záštitou:

Odborný garant programu konference:

                                               Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti (AFCEA ČP)

                      Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti

          Armed Forces Communications and Electronics Association, Czech Chapter

                                                (AFCEA ČP)    

 

Garanti témat konference:          

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, bezpečnostní složky a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Konference se speciálně zaměří na nové povinné subjekty s ohledem na NIS2.

Programový výbor konference:

Předseda

Čestní předsedové

Členové

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

  • Petr Jirásek – Předseda programového výboru
    Email: [email protected]
  • Tel.: +420 277 007 763

 

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.