Facebook Youtube Linkedin
SCADA Security konference

4. - 5. listopadu 2019
Hotel DAP, Praha

Vážená paní / Vážený pane,

srdečně zveme všechny zájemce k účasti na dvoudenní mezinárodní bezpečnostní konferenci SCADA Security, organizovanou ve dnech
4. - 5. listopadu 2019 v hotelu DAP v Praze.

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s pohledy odborníků na aktuální trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany dat, a to jak v oblasti kritických a průmyslových systémů, tak i v oblasti chytrých měst a aut. Možnost dozvědět se více o kybernetické bezpečnosti v oblasti mobilních systémů, ochrany obyvatelstva, tak i s aktuálními hrozbami a řešeními umožňujícími předcházení kybernetickým útokům na kritické informační a komunikační systémy. Jedna ze sekcí konference je věnována i vzdělávacímu procesu a problematice práce s lidmi a trénování pracovních i specializovaných bezpečnostních týmů.

Konference je zaměřena především na střední a vyšší management výrobních, zpracovatelských a distribučních průmyslových podniků, výrobce moderních informačních a komunikačních technologií a bezpečných průmyslových řídicích systémů. Dále na odborníky spravující a chránící kritickou infrastrukturu, zástupce veřejného sektoru, bezpečnostních a ozbrojených složek a akademické obce.

Program konference zaručuje vysokou úroveň přednášek, včetně ukázek praktických řešení.

Konference se zaměří na následující témata:

  • Aktuální i budoucí kybernetické hrozby a jejich řešení
  • Nové technologické trendy v oblasti bezpečnosti ICS
  • Connected world, Mobility a Internet věcí
  • Lidský faktor a související témata
  • Ochrana obyvatelstva v chytrých městech
  • Obecné nařízení GDPR v oblasti chytrých aut

Simultánní tlumočení do českého/anglického jazyka je zajištěno.

Na našich webových stránkách naleznete informace, proč se zúčastnit a připojit k jedinečné konferenci SCADA Security ve střední Evropě a jak se zaregistrovat.

Účast na konferenci je zpoplatněna. V případě dotazů se prosím obraťte na organizátory.

Na setkání s Vámi se těší organizátoři konference, její partneři, odborní garanti a vystupující hosté!

Team SCADA Security konference

PARTNERS & SPONSORS
Facebook Linkedin Youtube

Progres Partners Advertising, s.r.o. - Opletalova 55, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.future-forces-forum.org - [email protected]

Pokud nechcete dostávat e-maily podobného charakteru, Můžete se jedním kliknutím z odběru odhlásit..

© 2017 Progres Partners Advertising, s.r.o.. All rights reserved.