Facebook Youtube Linkedin
SCADA Security konference

12. - 13. října 2017
Hotel DAP, Praha

Vážená paní / Vážený pane,

srdečně zveme všechny zájemce k účasti na dvoudenní mezinárodní bezpečnostní konferenci SCADA Security, organizované ve dnech 12. - 13. října 2017 v hotelu DAP v Praze.

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s pohledy odborníků jak čelit a předcházet počítačovým útokům na SCADA systémy, jak propojovat provozní a bezpečnostní technologie, aby vedly k minimalizaci hrozeb podnikové kybernetické kriminality a k obraně před narušováním výrobních procesů zvenku. Jedna ze sekcí konference je věnována i vzdělávacímu procesu a problematice práce s lidmi a trénování pracovních i specializovaných bezpečnostních týmů.

Konference je zaměřena především na střední a vyšší management výrobních, zpracovatelských a distribučních průmyslových podniků, výrobců moderních informačních a komunikačních technologií a bezpečných průmyslových řídicích systémů. Dále na odborníky spravující a chránící kritickou infrastrukturu, zástupce veřejného sektoru, bezpečnostních a ozbrojených složek a akademické obce.

Program konference zaručuje vysokou úroveň přednášek, včetně ukázek praktických řešení.

Setkejte se a diskutujte s významnými řečníky, nejen z České republiky, ale i ze zahraničí:

  • Frank Holbaum, Cyber Security Product Manager, Grid Automation, ABB, Švýcarsko
  • Libor Čech, Security Expert, Darktrace/Auris, Česká republika
  • Tobias Schrödel, IT-Security expert, Expert on TV and the world’s first Comedyhacker®, Německo
  • Lukáš Obořil, Head of Department for ICS SW, I&C Energo, a.s., Česká republika
  • Vladimír Šulc, Ph.D., IQRF Tech s.r.o., Česká republika Paulo Moniz, EDP, Portugalsko
  • Tomáš Nielsen, Partner, NIELSEN MEINL, Česká republika

Simultánní tlumočení do českého/anglického jazyka je zajištěno.

Na našich webových stránkách naleznete informace, proč se zúčastnit a připojit k jedinečné konferenci SCADA Security v České republice a jak se zaregistrovat.

Účast na konferenci je zpoplatněna. V případě dotazů se prosím obraťte na organizátory.

Na setkání s Vámi se těší organizátoři konference, její partneři, odborní garanti a vystupující hosté!

Team SCADA Security konference

PARTNERS & SPONSORS
PATRONAGE & SUPPORT
Facebook Linkedin Youtube

Progres Partners Advertising, s.r.o. - Opletalova 55, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.future-forces-forum.org - [email protected]

Pokud nechcete dostávat e-maily podobného charakteru, Můžete se jedním kliknutím z odběru odhlásit..

© 2017 Progres Partners Advertising, s.r.o.. All rights reserved.