Pozvánka na konferenci
Vntiřní bezpečnost a odolnost státu

POZVÁNKA

 

na konferenci Výboru pro bezpečnost 
Poslanecké sněmovny Parlamentu  ČR

 

Vnitřní bezpečnost a odolnost státu

 

 pondělí 27. května 2024 od 9 do 17 hodin

 

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).

 

Konference se stala jedinečnou příležitostí k prezentaci aktuálního stavu i problémů bezpečnostního systému České republiky a následně diskusi o krocích, které budou znamenat jeho zodolnění a posílení. V rámci platformy Future Forces Forum je formátem pro kvalifikované sdílení poznatků a zkušeností z oblasti spolupráce aktérů a institucí zajišťujících vnitřní i vnější bezpečnost. Odborníci z bezpečnostních orgánů státu, ozbrojených sborů, veřejné správy, akademické sféry a soukromého sektoru se setkávají na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby jednali a diskutovali o aktuálních trendech, moderních postupech a výzvách, kterým čelíme.

 

Akce se koná pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost PSP ČR PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D., který bude jednotlivé panely moderovat.

PANEL 1:

Komplexní přístup k bezpečnosti České republiky včetně financování

 • Mgr. Radek KAŇA – náměstek ministra vnitra
 • PhDr. Jan JIREŠ, Ph.D. – vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
 • Tomáš VRBÍK – náměstek ministra dopravy
 • Ondřej PROFANT – náměstek ministra pro legislativu
 • MUDr. Martin KUBA – hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR

PANEL 2:

Aktuální problémy při posilování bezpečnosti České republiky

 • genmjr. Mgr. Martin VONDRÁŠEK – policejní prezident Policie ČR
 • genpor. Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA – generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
 • genmjr. Ing. Karel ŘEHKA – náčelník Generálního štábu AČR
 • Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. – předseda Správy státních hmotných rezerv
 • Ing. Lukáš KINTR – ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

PANEL 3:

Informační bezpečnost a pokročilé technologie

 • Mgr. Pavel FISCHER – předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR
 • Tomáš POJAR, MA – poradce pro národní bezpečnost
 • genmjr. Michal KOUDELKA – ředitel Bezpečnostní informační služby
 • genpor. Ing. Jan BEROUN – ředitel Vojenského zpravodajství
 • brig. gen. Mgr. Vladimír POSOLDA – ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace
 • Mgr. Jan ČUŘÍN – ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

PANEL 4:

Bezpečnostní incidenty: Jsme připraveni na moderní hrozby? 

 • plk. Mgr. Otakar FOLTÝN – zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky
 • plk. Mgr. Radek NEZBEDA – náměstek ředitele NCOZ pro podporu výkonu
 • plk. gšt. doc. Mgr. Ing. Libor KUTĚJ, Ph.D. – ředitel Ústavu zpravodajských studií
 • brig. gen. v.v. Mgr. David DLOUHÝ, Ph.D. – rektor Policejní akademie ČR
 • brig. gen. Miroslav HOFÍREK, M.S. – ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany

 

Konference je určena pro odbornou veřejnost a účast je možná pouze po schválení. V případě zájmu prosím proveďte registraci, Vaše žádost bude posouzena a o možnosti účasti budete včas informováni. 

Místo konání: 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Malostranské náměstí 7, Praha 1

Ctíme zásady ochrany osobních údajů dle platných zákonů a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Vámi zadané osobní údaje budou zpracovány, uchovány a chráněny společností Future Advanced Technologies, z.ú. dle těchto zásad a budou využívány výhradně pro emailovou komunikaci týkající se projektu FUTURE FORCES FORUM.

Copyright (C) 2023 Future Advanced Technologies, z.ú.
All rights reserved.

Nechcete již nadále odebírat e-maily týkající se konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu? To nás mrzí. 
Odhlásit se můžete zde.