Otakar J. Mika

Česko

doc. Ing. Otakar J. Mika CSc.


Future Forces Forum World CBRN & MEDICAL Congress (CEBIRAM) 2018 Výstava Future Forces 2018

Ústav ochrany obyvatelstva, Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněCurriculum Vitae

Akademický pracovník s více jak 23 letou praxí vysokoškolského učitele na několika vysokých školách v České republice (Morava). V létech 1998 až 2006 pracoval v oblasti aplikované bezpečnosti v několika odborných firmách v České republice (se zaměřením na průmyslovou chemickou bezpečnost, dekontaminaci pražského metra, nové hrozby terorismu - chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus, připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace).
Odborné publikace v rozsahu asi 400 odborných titulů z toho celkem 30 vysokoškolských skript v České republice a na Slovensku, publikoval také v dalších 11 zemích jako např. v USA, Spojeném království, Rusku, Polsku, Slovensku, Finsku, Švédsku, apod.
Odborný řešitel a oponent výzkumných bezpečnostních projektů v České republice (pro MV ČR a TA ČR). Doc. Mika je je soudním znalcem v oboru vyhodnocování příčin a dopadů průmyslových chemických havárií (jmenován Krajským soudem v Brně dne 30. června 2008). Dále je osobou odborně způsobilou pro oblast radiační ochrany (certifikát SÚJB s platností 2013-2023). V současné době působí na vysoké škole v České republice, plný pracovní úvazek 1,0 má na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (UniversitaTomáše Bati ve Zlíně). Zde je garant navazujícího magisterského studia na Fakultě logistiky a krizového řízení, studijního programu "Bezpečnost společnosti", člen vědecké rady fakulty a člen rady studijních programů fakulty.
Od roku 2017 je odborným hodnotitelem schváleným Národním akreditačním úřadem v Praze.
Je členem několika národních spolků a profesních sdružení: Česká chemická společnost (od 1998), Svaz Civilní ochrany České republiky - klub Brno (od 2011), Český spolek pro ochranu životního prostředí (od 2014), Český národní výbor pro omezování následků katastrof (od 2015), Spojenými silami (od 2015).

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.