Joe Strassberger

NATO

CDR Joe Strassberger


Future Forces Forum Multi-domain Advanced Robotic Systems (MARS) Conference 2018 Výstava Future Forces 2018

OF-4 US Navy, Concept Development Branch
NATO SACT


Přednáška

NATO ACT Autonomy Program Overview and Strategy/Vision


© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.