Ladislav Chaloupský

Česko

plk. (v.v.) Mgr. Ladislav Chaloupský Ph.D.


Future Forces Forum Logistics Capability Conference (LCC) 2018 Výstava Future Forces 2018

Moderátor LCC Discussion ForumCurriculum Vitae

Mgr. Ladislav Chaloupský, Ph.D. (plk. v zál.), nar. 1955, absolvent FF Masarykovy univerzity v Brně. Titul Ph.D. získal po absolvování studia filologie, oboru anglický jazyk, rovněž na FF MUNI Brno. Ve Spojených státech, Velké Británii, v Marshallově centru a v Oberammergau v SRN, absolvoval kurzy zaměřené na problematiku jazykového vzdělávání a obranný management. V březnu 1992 mu bylo uděleno guvernérem státu Texas čestné občanství. V armádě zastával od roku 1976 řadu velitelských funkcí, 1984-1995 pracoval na VA v Brně jako tlumočník-překladatel a odborný asistent Ústavu jazykové přípravy VA. Byl náčelníkem oddělení jazykové přípravy v ŠVS MO v Komorním Hrádku, zúčastnil se mise NTMI v Iráku jako poradce na operačním centru MO, 2003-2013 ředitel Ústavu jazykové přípravy ve Vyškově. Do roku 2011 byl předsedou Metodické rady cizích jazyků AČR a členem řídícího výboru Úřadu pro mezinárodní jazykovou koordinaci NATO (BILC) za AČR. Podílel se na zpracování koncepce jazykového vzdělávání v rezortu MO. Krátce pracoval jako THP Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií, MO nenašlo pro jeho znalosti, velitelskou a jazykovou kvalifikaci uplatnění.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.