Petr Kopeček

Česko

Ing. Petr Kopeček Ph.D.


Future Forces Forum Future Forces Individual Systems Congress (FFISC) - International Industry Day 2018 Výstava Future Forces 2018

Subject Matter Expert
JISR Institute, a.s.


Přednáška

JISR in Area of Operation

It is fundamental to gain all the possible information and characteristics if aiming to dominate in a battlefield or a controlled area. Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) is a military branch which brings extensive data from an area of operation to a commander. The company of JISR Institute is a group of subject matter experts from various disciplines, such as Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), Signals Intelligence (SIGINT), Electronic Warfare (EW), Suppression of Enemy Air Defense (SEAD), Explosive Ordinance Disposal (EOD) or Special Operations. The institute role is to support a customer since the challenge analysis until the training and evaluation phase. We do not develop technologies. Our goal is to build up new capabilities by putting subject matter experts and cooperating technology producing companies together. Our effort always directs at the analysis of existing technologies and processes to extend it and make more efficient. As a part of presentation, some existing solutions from ISR and EW domains will be shortly introduced.


Curriculum Vitae

Petr Kopeček promoval na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně v roce 2008. V té době už pracoval jako freelancer vyvíjející aplikace v jazycích C++ a Java. Poté, co získal inženýrský diplom, zahájil doktorské studium na Univerzitě obrany v Brně. V roce 2011, kdy úspěšně absolvoval závěrečnou doktorskou zkoušku, už pracoval ve firmě URC Systems, kde se věnoval problematice elektronického boje a především vývoji software pro analýzu signálů. Nyní již pracuje pro firmu více než 10 let a za tuto dobu participoval na několika projektech pro Armádu České republiky, nejdříve v roli softwarového vývojáře a posléze v roli projektového manažera. Je členem pracovní skupiny NATO Signal and Electronic Warfare Working Group (SEWWG) a členem projektového týmu definujícího STANAG 4658 (CESMO). Podílel se na specifikaci nejnovější verze tohoto standardu. Kromě aktivit ve firmě URC Systems začal v roce 2017 pracovat jako subject matter expert se zaměření na elektronický boj pro společnost JISR Institute. Jeho motto zní: Využít každou příležitost.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.