Tomáš Jan Podivínský

Česko

J.E. Tomáš Jan Podivínský


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

Velvyslanec
Velvyslanectví České republiky v BerlíněCurriculum Vitae

Od roku 1985 procházel žurnalistickou praxí v novinách a časopisech, v letech 1989–1990 byl členem Ústředního stávkového výboru studentů, později zmocněncem pro německy mluvící země. Obchodní zkušenosti získával v letech 1993–1995 jako ředitel exportu vzduchotechnické firmy Janka a.s. Praha, s převahou velkých investičních projektů v Německu.

V roce 1996 nastoupil do diplomatické služby jako poradce vrchního ředitele sekce ekonomické a informační MZV ČR, od roku 1997 sloužil na Velvyslanectví ČR ve Vídni především v agendách JE Temelín, energetiky, životního prostředí, přeshraniční spolupráce a politiky. V letech 2003–2005 byl ředitelem kabinetu ministra zahraničí, 2005–2009 pak generálním konzulem v Drážďanech. V roce 2011 pracoval na Diplomatické akademii Praha.

V letech 2011–2012 byl náměstkem Státního fondu životního prostředí, zodpovědným za program Zelená úsporám (22 mld. Kč), mezi roky 2012–2013 náměstkem ministra životního prostředí a v letech 2013–2014 ministrem životního prostředí a poslancem Parlamentu ČR.

Od 8. ledna 2015 je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Německu.

Je členem Rotary clubu a Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Je církevně ženatý a má dvě děti.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.