Jiří Kačer

Research & Development Česko

Ing. Jiří Kačer Ph.D.


Future Forces Forum World CBRN & MEDICAL Congress (CEBIRAM) 2018 Výstava Future Forces 2018

odborný asistent
Vysoká škola obrany na Fakultě vojenské techniky


Přednáška

POSTER PRESENTER

Physiological Data Monitoring of Air Forces Members During Training

Air force members can in the fulfilling of their mission often get to many complex situations, which make extremely load and even overload. The aim of our article is to describe the current state and our contribution to development of systems and methods for measurement and evaluation of the behavior of air force members, i.e. pilots, ATC staff and ground staff members. First part of article deals with the systems and methods for measuring of physical and medical data (heart rate, EEG, breathing rate, body temperature, movement activity and perspiration intensity) to quantitatively describe the state and behavior of the air force members. Second part of article is focused on application of state and behavior indicators in evaluating of behavior of air force members. We present, how were the methods of quantitative evaluation created, and interpretation performed. The result is methodology and system for monitoring and evaluation of the biological-psychical state of air force members. The proposed system is used for simultaneous measurement of the physiological data of members of the team during their training. The physiological data are transferred to the commander visualization unit for further evaluation. Designed systems and methods could help to monitor, on the base of physiological data and data from simulators, the stress load of team members.


Curriculum Vitae

Jiří Kačer pracuje na Vysoké škole obrany na Fakultě vojenské techniky jako odborný asistent z roku 1998. Pracoval na řadě výzkumných projektů. Je vedoucím skupiny pro leteckou dopravu, oddělení leteckých sil University of Defense. Specializuje se na přípravu, provádění a hodnocení vojenských pilotů, řídících letového provozu a pozemních podpůrných posádek. Byl vedoucím oddělení leteckých sil na Univerzitě obrany (2012-2016).

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.