Rudolf Broulík

Česko

Mgr. Rudolf Broulík


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

Vedoucí oddělení krizového řízení
Liberecký krajCurriculum Vitae

Osobní údaje

Jméno: Mgr. et Bc. Rudolf Broulík

Adresa: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec

E-mail: rudolf.broulik@kraj-lbc.cz

Datum narození: 5. 8. 1954

Praxe

1974-1989 Ministerstvo obrany

Různé velitelské funkce od velitele čety, roty a praporu vševojskového směru, zástupce velitele útvaru, náčelník štábu útvaru u chemického vojska

1989-1993 Ministerstvo obrany

Náčelník štábu CO okresu - zajištění úkolů civilní obrany u obyvatelstva

1994-2000 Okresní úřad Liberec

Vedoucí referátu obrany a ochrany - zajištění úkolů obrany státu a ochrany obyvatelstva v civilní sféře

2000-dosud Krajský úřad Libereckého kraje

Bezpečnostní ředitel, vedoucí oddělení krizového řízení – zajištění ochrany utajovaných informací, úkolů obrany státu a ochrany obyvatelstva v civilní sféře

Vzdělání

Západočeská univerzita Plzeň

Bakalářský studijní program, obor veřejná správa

Západočeská univerzita Plzeň

Magisterský studijní program, obor právo

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.