Vilém Rohn

Research & Development CBRN, Medical & Rescue Service Česko

doc. MUDr. Vilém Rohn CSc.


Future Forces Forum World CBRN & MEDICAL Congress (CEBIRAM) 2018 Výstava Future Forces 2018

Přednosta
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Fakultní nemocnice v Motole


Přednáška

POSTER PRESENTER

Extracorporeal membranous oxygenation therapy for chemical warfare agent and smoke intoxication

The risks and threats from biological and chemical weapon systems may be increasing with an evolution of hybrid and asymmetrical warfare. Treatment options at point of injury and ROLE I and Role II NATO oriented facilities focus on chemical warfare agent, thermal and smoke exposure. The core of therapy, however, remains symptomatic and supportive. The gap of conventional treatment that may be inadequate may be significant. One of the most aggressive a possibly promising modality for definitive treatment is prehospital extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). ECMO can provide cardiac and respiratory support for patients whose heart and lungs cannot perform their functions adequately. This hi-tech yet accessible technology can be understood as being artificial heart and lungs, standing outside the patient, connected by tubing, supporting vital functions and increasing survivability from preventable traumatic and other illness from warfighting injuries.  ECMO alone cannot remove or neutralize any toxic agents but can provide sufficient hemodynamic support and oxygenation until patients are transported to the hospital, and the elimination of the toxic agent the medical doctors or patients themselves provide in the hospital.


Curriculum Vitae

Datum narození                        22. ledna 1960

Místo narození                          Kadaň,  okr. Chomutov

 Současné zaměstnání          Klinika kardiovaskulární chirurgie

                                              Fakultní nemocnice v Motole

                                              Praha

Vzdělání:

1986 promoce na Fakultě všeobecného lékařství, Karlovy University v Praze

1990 atestace  - chirurgie I

1993 CSc., obhajoba práce: Prevence uzávěrů aortokoronárních bypassů a ovlivnění vzniku neointimální  hyperplázie v autologních žilních štěpech indobufenem.

1995 atestace – cévní chirurgie

1997 atestace – kardiochirurgie

2011- jmenován docentem pro obor chirurgie na 1. LF UK, obhajoba práce : Současné problémy chirurgické léčby ICHS - tepenná revaskularizace myokardu a ischemické mitrální insuficience (přehled problematiky a vlastní výsledky).

 Dosavadní praxe:

1986 - 1990 lékař na Klinice  kardiovaskulární  a transplantační chirurgie IKEM                    

            Praha

1990 - leden - květen – chirurgické oddělení nem. Pelhřimov –prim. MUDr. Křikava, CSc.

1990 - 1995 cévní a transplantační chirurg na Klinice  kardiovaskulární a transplantační 

            chirurgie IKEM                     

1995 -  říjen, listopad, prosinec- studijní pobyt na Boston University Medical Center (Dr.               

            Shemin) a na Mayo Clinic, MN, USA (Dr. Schaff)       

1995 - 1999 kardiochirurg na Klinice  kardiovaskulární  chirurgie IKEM                    

            Praha, vedoucí lékař lůžkového oddělení

1996 - leden - září - Dept. of Cardiac Surgery (center E. Malan,  Milano University                                                                                                                                    

           Hospital -  head surgeon Dr. Menicanti  (cca 3000 operací ročně, kardiochirurgie        

           dospělých i vrozených srdečních vad u dětí) 

1999- leden 2003 vedoucí lékař oddělení JIP na Klinice  kardiovaskulární  chirurgie IKEM

leden 2003 – únor 2005 - zástupce přednosty Kliniky  kardiovaskulární  chirurgie IKEM

únor 2005- 2007 primář II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN Praha

únor 2006 – srpen 2006 – Cardiac Surgery Consultant, Soliman Fakeeh Hospital, Jeddah, Saudi  Arabia

červenec 2008 - Cardiac Surgery Consultant, King Fahd Armed Forces Hospital, Jeddah, Saudi Arabia

červenec 2009 - Cardiac Surgery Consultant, King Fahd Armed Forces Hospital, Jeddah, Saudi Arabia

2008- únor20147 primář a zástupce přednosty II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN Praha

Od 1.2.2014 –přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie FN Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Členství v profesích organizacích:

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

European Association for Cardio-thoracic Surgery

Society of Thoracic Surgeons, USA

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.