Ondřej Suchý

Fire Rescue Corps Česko

plk. Ing. Ondřej Suchý Ph.D.


Future Forces Forum Multi-domain Advanced Robotic Systems (MARS) Conference 2018 Výstava Future Forces 2018

Vedoucí
Technický ústav požární ochrany v Praze


Přednáška

Drones – knowledge and experience of their use under the conditions of the Czech Fire Brigade

The presentation is about issues of operation of unmanned aerial vehicles (UAV) at the Fire Rescue Service of the Czech Republic. In the first part of presentation the concept of unmanned systems operation will be presented. The whole concept is based on dislocation of the support points, ie stations equipped with UAV. In this part the usability of UAV for the purposes of the Fire Brigade of the Czech Republic will be evaluated and the legal framework concerning the operation of aerial work will be briefly stated. At the end of the presentation, the experience of the members of the Technical Institute of Fire Protection when deploying an UAV will be presented.


Curriculum Vitae

Ondřej Suchý pracuje v Technickém ústavu požární ochrany, který je částí Generálního ředitelství HZS ČR. Ondřej graduoval v roce 2003 na Vysoké škole chemicko-technologické. V roce 2012 dokončil postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické a získal Ph.D. titul s doktorskou prací „Studium oxidických vrstev mědi Ramanovou spektroskopií“. K Technickému ústavu požární ochrany se připojil v roce 2006 jako výzkumný pracovník na oddělení výzkumu a vývoje. Jeho specializací se stala infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie, rentgenfluorescenční spektroskopie a později i stanovení toxicity plynných zplodin tepelného rozkladu. Od roku 2013 se stal vedoucím oddělení výzkumu a vývoje. Ve stejném roce se stal i manažerem a hlavním řešitelem výzkumných projektů Technického ústavu požární ochrany. Ondřej je mimo jiné i členem mezinárodní normalizační komise CEN/TC 305 WG 1, která se zabývá stanovováním výbuchových charakteristik.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.