Mark Rieder

Česko

Mgr. Mark Rieder


Future Forces Forum Geospatial, Hydrometeorological and GNSS Conference (GEOMETOC) 2018 Výstava Future Forces 2018

Ředitel
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Curriculum Vitae

10/2017 – dosud -  Český hydrometeorologický ústav,  Ředitel

06/2007 – 09/2017 -  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.,  Ředitel

07/2015 – dosud -  Úpravna vody Želivka, a.s,  Předseda představenstva

07/2015 – dosud -  Želivská provozní, a.s.,  Předseda představenstva

05/2015 – dosud - Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.,  Předseda

10/2005 – 07/2007 - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.,  Náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost

06/1998 – 10/2005 -  Český hydrometeorologický ústav,  Vedoucí oddělení jakosti vod

10/1993 – 06/1998 - Český hydrometeorologický ústav,  Samostatný výzkumný pracovník

Vzdělání

1986 – 1993 -  Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Mgr., Vysokoškolské vzdělání MSc. stupně

1982 – 1986 - Gymnázium Litoměřická Praha 

Jazyky: Anglický, Ruský

Certifikáty a osvědčení

2011 – 2012 MBA Basics, Business School Nederland a TC Business School

2014 – 2017 MBA,  Business School Nederland a TC Business School

1996 Denmark DHI – Trainee, Course of Water Quality Monitoring Network, Colorado State University

1997 The Netherlands RIZA – Trainee, Informational System and Data Management

2000 Denmark DHI – Lektor, Course of Water Quality Monitoring Network, Colorado State

Členství

- Česká vědeckotechnická společnost

- IAHR (Internation Association of Hydraulic Engineering and Research)

- VTEI – šéfredaktor

- OPŽP – člen monitorovacího výboru

- Mezirezortní komise Voda – Sucho – předseda

- Vědecká rada ministra životního prostředí – člen

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.