Jaroslav Schön

Česko

plk. gšt. Ing. Jaroslav Schön


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

Zástupce ředitele sekce podpory Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany České republikyCurriculum Vitae

 

Po absolvování Střední průmyslové školy strojírenské ve Vsetíně, se stal na podzim 1981 posluchačem Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně, kde paralelně vystudoval dva technické obory (tankový-automobilní a zbraně-munice). Po ukončení studia nastoupil v roce 1986 k 11. dělostřelecké základně do Jinců jako důstojník technické skupiny. Po redislokaci útvaru na Jemčinu sloužil jako náčelník automobilní služby až do zrušení dělostřelecké základny v roce 1991.

Poté nastoupil k praporu oprav techniky 9. divize, kde sloužil postupně jako velitel vyprošťovací čety, velitel roty oprav pásové techniky a zástupce velitele praporu pro výzbroj až do zrušení útvaru v roce 1994. V témže roce nastoupil k nově budované 4. brigádě rychlého nasazení jako náčelník skupiny oprav 4. praporu zabezpečení.

V roce 2000 byl vyslán do operace SFOR II jako velitel týmu taktické podpory střediska CIMIC v Priedoru.

V roce 2001 se stal zástupcem velitele 4. praporu logistiky a v roce 2003 velitelem tohoto praporu.

V roce 2004 byl převelen na Velitelství společných sil na funkci náčelník oddělení řízení logistiky.

V roce 2005 byl vyslán do operace KFOR, kde působil jako náčelník oddělení personálu a logistiky štábu mnohonárodní brigády střed - MNB(C). Po návratu z mise byl ustanoven do funkce náčelník odboru logistického zabezpečení personálu a nemovité infrastruktury sekce logistiky Společných sil.

Počátkem roku 2009 byl ustanoven do funkce náčelníka logistiky pozemních sil štábu Společných sil a téhož roku byl vyslán na jedenáctiměsíční zahraniční studium na Royal College of Defence Studies v Londýně.

V prosinci roku 2010 nastoupil na Sekci logistiky MO v pozici zástupce ředitele odboru rozvoje logistiky.

V letech 2013 – 2016 působil v zahraničních strukturách jako ředitel odboru zdrojů reprezentační kanceláře ACT (SACTREPEUR) při velitelství NATO v Bruselu.

Po návratu v roce 2016 byl ustanoven do funkce náčelníka odboru řízení logistiky Agentury Logistiky ve Staré Boleslavi a 1. října 2017 nastoupil do funkce zástupce ředitele sekce podpory MO, kde působí doposud.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.