Jaromír Alan

Česko

genmjr. Ing. Jaromír Alan MSc.


Future Forces Forum Future Forces Individual Systems Congress (FFISC) - International Industry Day 2018 Výstava Future Forces 2018

Ředitel Sekce plánování schopností, místopředseda Future Forces Individual Systems Congress (FFISC)
Ministerstvo obrany České republikyCurriculum Vitae

Brigádní generál Jaromír Alan se stal důstojníkem v roce 1986 během jeho studí na Vysoké vojenské technické škole v Liptovském Mikuláši, kde v roce 1987 promoval jako inženýr elektrotechniky. Svou vojenskou karieru zahájil jako velitel čety odpalovacích zařízení systému protivzdušné obrany SA-6. U protiletadlového raketového vojska prošel mnoha pozicemi až po tu nejvyšší, kdy působil jako náčelník protiletadlového raketového vojska ČR. Vedle toho má devítileté zkušenosti v oblasti plánování sil a schopností. Jeho zkušenosti a myšlenky velmi ovlivnily současnou podobu Koncepce rozvoje Armády české republiky. V letech 2003 – 2004 a 2015 - 2016 studoval na prestižních vojenských školách v USA, kde promoval jako magistr. Brigádní generál Alan byl operačně nasazen v době válečných konfliktů na Balkáně.

Během jeho zařazení na pozici náčelníka styčných důstojníků NATO zastupujících ČR na velitelství NATO v Bruselu (2011 – 2014) získal značné zkušenosti s procedurami na nejvyšší úrovni řízení NATO a zejména pak s přípravou a schvalováním koncepčních dokumentů ve Vojenském výboru NATO.

Ve své současné pozici ředitele sekce rozvoje a plánování schopností rovněž vykonává funkci národního ředitele pro schopnosti a transformaci. Zodpovídá za veškeré aspekty národního plánovacího procesu u AČR včetně implikací vstupů z NATO a EU. Jednou z jeho rolí je rovněž zastupování ČR v řídícím výboru Evropské obranné agentury (EDA), který řídí aspekty rozvoje schopností národních sil všech zemí EU a zpracovává Plán rozvoje schopností.

Se zajištěním součinnosti mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zahraničních věcí zodpovídá brig. gen. Alan za praktickou implementaci inspekcí a verifikací mezinárodní smlouvy o kontroly konvenčních zbraní (Vídeňský dokument) and smlouvy o otevřeném nebi.

V letech 2016-2018 brig. gen. Alan vykonává vedle svých běžných povinností také funkci předsedy výboru NATO pro zálohy (NRFC), který je podřízenou entitou Vojenského výboru NATO pro řešení otázek záložních sil.

Brigádní generál Jaromír Alan je ženatý a má dvě dospělé děti.

KARIERA

 • 2017
  Ředitel - Sekce rozvoje a plánování schopností MO
 • 2014 - 2017
  Zástupce ředitele - Sekce rozvoje a plánování schopností MO
 • 2011 - 2014
  Náčelník skupiny styčných důstojníků NATO - Vojenská sekce stálé delegace ČR při NATO
 • 2008 - 2011
  Ředitel odboru plánování sil Generálního štábu AČR
 • 2005 - 2007
  Náčelník protiletadlového raketového vojska ČR
 • 2004 - 2005
  Velitel protiletadlové raketové skupiny
 • 2000 - 2003
  Zástupce velitele protiletadlové raketové skupiny
 • 1996 - 1999
  Zástupce velitele praporu zabezpečení velení protiletadlového raketového pluku
 • 1995 - 1996
  Velitel mechanizované čety a strážní roty (UNPROFOR, UNCRO)
 • 1993 - 1995
  Zástupce náčelníka štábu protiletadlového raketového pluku
 • 1988 - 1993
  Velitel protiletadlové raketové baterie
 • 1988
  Zástupce velitele protiletadlové raketové baterie
 • 1987
  Velitel čety odpalovacích zařízení

VZDĚLÁNÍ

 • 2015 - 2016
  Národní univerzita obrany USA, Washington D.C., USA, Eisenhower School for Strategic Resources
 • 2006 - 2007
  Univerzita obrany Brno, kurz Generálního štábu
 • 2003 - 2004
  Univerzita vzdušných sil USA, Maxwell AFB, Air Command and Staff College, Command and Control in Air Force
 • 2001 - 2002
  Univerzita obrany Brno, Praporní velitelský kurz – řízení vojsk PVO
 • 1998
  Univerzita obrany Brno, Praporní štábní kurz – použití pozemních vojsk
 • 1983 - 1987
  Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, Slovensko

VYZNAMENÁNÍ A MEDAILE

 • Pamětní odznak „Za službu míru“
 • Medaile AČR, III. a II. stupně
 • Medaile ministra obrany „Za službu v zahraničí"
 • Pamětní odznak „NATO Summit Praha 2002"
 • Pamětní odznak „NATO 1999 – 2009“
 • Medaile „Za službu v AČR“, I. stupně se stužkou XX
 • Čestný odznak AČR „Za zásluhy“, III. stupně
 • „Záslužný kříž ministra obrany České republiky“, III. stupně
 • Medaile ministra obrany České republiky „Za službu v zahraničí“, II. stupně

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.