Pavel Hedvičák

Research & Development CBRN, Medical & Rescue Service Česko

Mgr. Pavel Hedvičák


Future Forces Forum World CBRN & MEDICAL Congress (CEBIRAM) 2018 Výstava Future Forces 2018

Registered Nurse and Clinical Perfusionist
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha


Přednáška

POSTER PRESENTER

Extracorporeal membranous oxygenation therapy for chemical warfare agent and smoke intoxication

The risks and threats from biological and chemical weapon systems may be increasing with an evolution of hybrid and asymmetrical warfare. Treatment options at point of injury and ROLE I and Role II NATO oriented facilities focus on chemical warfare agent, thermal and smoke exposure. The core of therapy, however, remains symptomatic and supportive. The gap of conventional treatment that may be inadequate may be significant. One of the most aggressive a possibly promising modality for definitive treatment is prehospital extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). ECMO can provide cardiac and respiratory support for patients whose heart and lungs cannot perform their functions adequately. This hi-tech yet accessible technology can be understood as being artificial heart and lungs, standing outside the patient, connected by tubing, supporting vital functions and increasing survivability from preventable traumatic and other illness from warfighting injuries.  ECMO alone cannot remove or neutralize any toxic agents but can provide sufficient hemodynamic support and oxygenation until patients are transported to the hospital, and the elimination of the toxic agent the medical doctors or patients themselves provide in the hospital.


Curriculum Vitae

Vedu mimotělní oběh při operacích na otevřeném srdci. Vybírám vhodný typ oxygenátoru a velikost kanyl pro vypočtený minutový průtok krve a plním okruh pro mimotělní oběh náhradními roztoky, krevními deriváty a léčivými přípravky. Zabezpečuji řízenou hemodiluci, systémovou perfúzi a výměnu krevních plynů, řídím tělesnou teplotu včetně hypotermie. Obsluhuji autotransfúzní systémy, provádím hemofiltraci. Aplikuji léčivé přípravky do mimotělního oběhu, aplikuji krevní hyperkalemické kardioplegie do kořene aorty, případně cíleně do koronárních arterií. Technicky zabezpečuji podpůrné cirkulace při srdečním selhání nebo selhání srdce i plic pomocí membránové oxygenace (ECMO). Starám se též o podpory jako je kontrapulzace, univentrikulární a biventrikulární mechanické podpory srdce. Dle indikace asistuji při transplantaci plic pomocí mimotělního oběhu. Provádím rekondice plic ex-vivo, kdy jsme jediné pracovište v ČR. Řídím mimotělní oběh při akcidentální hypotermii v rámci resuscitace oběhu. Vedu dokumentaci.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.