Jan Sixta

Česko

Mgr. Jan Sixta


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

Státní tajemník
Ministerstvo financí ČRCurriculum Vitae

Vzdělání: 1997 – 2003 Právnická fakulta UK, Praha - titul magistr práv 2001 – 2003 Vysoká škola ekonomická, Praha Praxe: Dne 1.1.2015 byl jmenován ředitelem sekce Ministerstva financí. únor 2014 - listopad 2014 Ministerstvo vnitra 1. Náměstek ministra – pro vnitřní bezpečnost Statutární zástupce ministra vnitra včetně jednání vlády, Bezpečnostní rady státu, řízení bezpečnostní sekce, mezinárodní vztahy v oblasti bezpečnosti, bezpečnostní politika, bezpečnostní legislativa, terorismus, krizové řízení, prevence kriminality, víza, migrace, azyl. Koordinační role vůči Policejnímu prezidiu a Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru, zástupce zakladatele v Česká pošta s.p. 2013 – 2014 Ministerstvo zemědělství Náměstek ministra pro správní úsek Zastupování ministra zemědělství včetně jednání vlády, sekce správní: legislativa, provoz a majetek, ICT , veřejné zakázky a centralizované zadávání resortu zemědělství, zakladatelská činnost 2011 – 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Náměstek ministra pro veřejné investování a legislativu Zastupování ministra pro místní rozvoj včetně jednání vlády, koordinace a řízení vyjednávání legislativních návrhů v gesci MMR - stavební zákon a zákon o veřejných zakázkách, řízení sekce, gestor zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, správce E-tržišť, zástupce ČR pro oblast veřejných zakázek ve všech orgánech a pracovních skupinách EU a WTO 2006 – 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Vrchní ředitel sekce legislativně právní Řízení sekce, koordinace všech právních problematik MMR, koordinace interní i externí legislativy, zástupce ČR pro oblast veřejných zakázek ve všech orgánech a pracovních skupinách EU, gestor zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, metodická podpora v oblasti veřejných zakázek, koncesí a veřejně-soukromých partnerstvích (PPP), vydávání právních stanovisek k problematice veřejných zakázek, investiční projekty na vládní a regionální úrovni, zastupování ČR v českých a zahraničních pracovních skupinách v oblasti veřejných zakázek (UNCITRAL, OECD, WTO) 2005 – 2006 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Ředitel odboru legislativy a podnikatelského prostředí Řízení odboru a koordinace právníků CzechInvestu, připomínkování právních předpisů v gesci CzechInvestu a MPO, spolupráce na projektech v oblasti Strukturálních fondů a výzkumu a vývoje, projekty v oblasti rizikového kapitálu a private equity, problematika státní pomoci, koordinátor pracovní skupiny Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí, mezinárodní vyjednávání v rámci projektů zahraničních investorů, výběrová řízení a smluvní vztahy vzniklé na jejich základě, vztahy k nemovitostem – průmyslové zony a brownfieldy 2003 – 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj Právník Tvorba právních předpisů (legislativní proces, aplikace) v oblasti veřejných zakázek a veřejně-soukromých partnerstvích (PPP), tvorba zadávacích podmínek, organizace výběrových řízení, účast v hodnotitelských komisích Odborná činnost: člen Rozkladové komise ÚOHS místopředseda Dozorčí rady České pošty s.p. Jazykové znalosti: angličtina (Certificate of Advanced English), němčina, francouzština

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.