Tomáš Čoček

Česko

Ing. Tomáš Čoček Ph.D.


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

1. náměstek - státní tajemník
Ministerstvo dopravy České republikyCurriculum Vitae

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI : 04/2015 - dosud státní tajemník v Ministerstvu dopravy 02/2015 – dosud 1. náměstek MD, Sekce ekonomiky, fondů EU a strategie 11/2011 – 01/2015 ředitel SFDI 06/2011 – 11/2011 pověřen řízením SFDI 01/2009 – 11/2011 náměstek ředitele – Státní fond dopravní infrastruktury – odpovědnost za sekci realizace zdrojů (proplácení výdajů projektů, příspěvkové programy, začlenění SFDI do systému financování ze zdrojů EU) 04/2007 – 01/2009 ředitel odboru fondů EU, MD ČR 01/2007 – 04/2007 MD ČR, Odbor fondů EU – vedoucí oddělení přípravy projektů 2004 – 12/2006 MD ČR, Odbor fondů EU – oddělení strukturálních fondů a programů EU – projektový management, příprava finanční perspektivy 2007 - 2013 09/2003 – 2004 MD ČR, odbor mezinárodních vtahů a EU, oddělení implementace fondů EU - příprava finanční perspektivy 2004-2006, projektový management VZDĚLÁNÍ: 2001 – 2005 Fakulta dopravní ČVUT – doktorské studium obor technologie dopravy, doktorát se zaměřením na financování dopravní infrastruktury ze zahraničních zdrojů 1995 – 2001 Fakulta dopravní ČVUT – obor management a ekonomika dopravy a telekomunikací - katedra logistiky a dopravních procesů, specializace na integrované dopravní systémy 1991 – 1995 SPŠ dopravní Masná 11, Praha 1 – obor elektrická trakce v dopravě, zaměření elektrická výzbroj trakčních vozidel (lokomotiv), řízení trakčních vozidel

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.